Archive for category Internet Librarian 2008

Linkpakke

På ILI var jeg også på et foredrag om noe som kalles for linkpakke. Foredraget var ikke all verden, så jeg trodde ikke dette var noe å skrive hjem om. Etter å ha sett en presentasjonsvideo på Youtube har jeg muligens skifta mening. Kanskje dette er noe vi kan bruke likevel? Se videoen og døm selv.

JDD

Legg igjen en kommentar

Bibliotek 2.0 i praksis

Representanter fra Universitetet i Åbo snakket om et prosjekt de har. De foretok en liten undersøkelse blant en gruppe bibliotekarer om hva de forbinder med uttrykket bibliotek 2.0. Følgende ord var mest vanlige:

*Interactivity
*Participation
*Users
*Technology and tools
*Social aspect, «soft values»

Av disse ordene var «interactivity» aller mest brukt. En ser at deltagelse, brukerfokus og den interaktive sosiale funksjonen blir regnet som de viktige punktene i bibliotek 2.0.

Både bibliotekansatte og brukere må motiveres til å ta 2.0-verktøy i bruk.Selve teknologien kan være en utfordring, derfor er det svært nødvendig med god opplæring. En må ha klarhet i hvor høyt en kan prioritere dette og hvor mye tid en kan bruke på det. Å sette av tid til å lære seg verktøyet og ta det i bruk er en viktig motivasjonsfaktor, det viser at dette er noe en tar på alvor.

Les mer om prosjektet her.

JDD

Legg igjen en kommentar

What constitutes a next generation library?

Dette var en seanse for drømmer og visjoner. Et panel bestående av Michael Casey, Michael Stephens og Thomas Brevik hadde åpningsinnlegg og kom med innspill gjennom debatten, men ellers var det en plenumsdebatt der alle kunne komme til orde med sine drømmer og visjoner. Slike forsøk på interaktivitet var det flere av gjennom konferansen, med varierende hell.

Thomas Brevik pekte på at vi har allerede mange verktøy for utvikling, vi må bare begynne å bruke dem. Han så ikke for seg noe stort paradigmeskifte innen bibliotek, det vil mer være en stadig utvikling. Biblioteket vil befinne seg akkurat der du er, du trenger ikke å aktivt oppsøke det fysiske biblioteket. For å understreke dette poenget tok han opp mobiltelefonen sin, i framtida vil det sikkert bli mer og mer vanlig å benytte seg av slike hjelpemidler for å få tilgang til bibliotekets ressurser hvor enn du måtte befinne deg. For at det skal bli en realitet må selvsagt bibliotekene legge til rette for at det skal bli mulig å gjøre… Eller la Brevik vekt på at biblioteket i framtida vil være «grønt», det vil drives på en økologisk forsvarlig måte, med fornybar energi og lignende. Et godt og viktig poeng!

Michael Casey la vekt på «hyperlink-biblioteket». Biblioteket vil være preget av en rekke forbindelser: Mellom forskjellige typer teknologi, mellom mennesker og mellom mennesker og teknologi. Biblioteket vil være preget av det lokalsamfunnet det befinner seg i, bibliotek vil være mer ulike enn de er i dag. Casey var også opptatt av at uansett hvordan biblioteket utvikler seg må vi ta vare på våre kjerneverdier og sentrale tjenester. Vi må prioritere, det vil alltid være begrensede ressurser. Biblioteket må fortsatt være en plass en kan henvende seg uten å oppleve noen form for press (f.eks. økonomisk eller ideologisk), biblioteket er en «stressfri sone». Michael Stepehens sa noe i samme retning, han vil ha et bibliotek som appellerer til hjertet hans og gir ham noe som vil få ham til å ønske å bli et bedre menneske. Det kan en vel kalle for ambisjoner!

JDD

Legg igjen en kommentar

Bevaring av nettsider

Marieke Guy (søt jente som snakker fort på en bred engelsk dialekt og bruker ordet «stuff» mye) snakket i går ettermiddag om å bevare nettsider for framtida. Hun påpekte det paradoksale faktumet at den nyeste informasjonen ofte kan være mer truet enn den eldste, siden alle er interessert i å ta vare på gamle ting mens nettsider slettes og tas ned med lett hjerte. En oppdatering kan være nok til at den eldre informasjonen forsvinner og aldri kan ses igjen. Å ta vare på det som er skrevet på nettet har minst to sider:

1. En juridisk side. I en del tilfeller kan det være av betydning å se hva som ble skrevet av hvem til hvilket tidspunkt.

2. En kulturell og historisk side. Det er på nettet det meste av informasjonen blir publisert i dag, derfor vil det være av historisk interesse for de som kommer etter oss at det viktigste av dette faktisk blir bevart.

Guy snakket ikke så mye om de rent tekniske løsningene rundt dette temaet, hun la vekt på at det viktigste er å skape forståelse for at dette faktisk er viktig slik at de rette folka viser interesse. Det må skapes litt entusiasme for dette med å bevare nettsider.

Guy er involvert i prosjektet JISC-PoWR. På deres nettside kan dere finne hele den presentasjonen jeg nå omtaler. Der finner en også mye nyttig informasjon om hvordan en skal gå fram for å bevare nettsider.

Internet Archive er også en viktig side for bevaring av nettsider, her tar de snapshots av nettsider med jevnlige mellomrom og lagrer dem for framtiden.

Legg igjen en kommentar

Library of the future

Rurik Thomas Greenall fra NTNU holdt et engasjert og engasjerende foredrag om dette. Han er involvert i prosjektet Ubit 2010. Her har de blant annet satset paa aa utvikle nye tjenester, bygge opp sin egen kompetanse, involvere brukerne mer aktivt og drive generell markedsfoering av biblioteket. 2.0-teknologien er viktig, de jobber med aa legge inn saakalte sosiale funksjoner i bibliotekkatalogen. Blant annet har de laget en saakalt applikasjon for Facebook, der brukerne kan soeke i Bibsys direkte fra Facebook. De har ogsaa laget aplikasjoner som gjoer det lettere aa benytte seg av bibliotekets tjenester direkte fra sin IPhone mobiltelefon.

De har drevet opplaering for alle bibliotekets ansatte i blogging og andre aktuelle muligheter paa nettet, og en del av de ansatte har startet med blogging. De bruker WordPress. Ellers haaper de ogsaa paa aa faa til noe bra i Second Life, det er noe jeg vil foelge med paa i spenning.

Bloggen til Ubis 2010 finner dere her. Der kan dere faktisk se hele foredraget til Greenall, det anbefales!

JDD

1 kommentar

The Transparent Library

Michael Casey og Michael Stephens snakket om dette (sistnevnte ser forresten ut som en snill heavyrocker). De påpekte at det kommer mye mer informasjon ut fra de fleste organisasjoner nå enn det gjorde før, gjennom blogger o.l. Det er ikke lenger bare toppledelsen som uttaler seg, nå kan hvem som helst i organisasjonen uttale seg fra sitt synspunkt. Toleransen for å påpeke og innrømme feil er høyere enn før. «Lukkede» nettsider laget av de som sitter på toppen fungerer ikke lenger, nå er det interaksjon og samvirke mellom produsent og bruker som gjelder. I en organisasjon må ikke avgjørelser tas i et vaakum, viktig med åpen konversasjon, både digitalt og ansikt til ansikt.

Når en kommer med et forslag eller har en diskusjon er det viktig å være «nice», det åpner opp. Kritikk og sarkasme lukker. Dette gjelder nok ikke konstruktiv kritikk, men det er viktig aa unngaa en kritisk holdning i organisasjonen. En må alltid si sannheten, ærlighet fører til suksess.

I bibliotek bør en unngå regler som kan drive brukerne bort fra biblioteket, biblioteket må føles som et åpent sted.

En må ikke gå for det perfekte! I vår tid er «beta» et begrep, en må være rask til å endre seg og allle endringer en gjør trenger ikke å være perfekte fra dag 1. Omfavn endringene, ikke vær redd for dem.

Ha en åpen dør! Delta i samtaler, gjerne gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter, blogger osv.

Det vi står ovenfor i dag (bibliotek 2.0) er en helt ny kultur, det er ikke bare nye verktøy.

Michael Stepens skriver bloggen Tame the Web.

JDD

Legg igjen en kommentar

Internet Librarian 2008: Opening keynote

Guy Cloutier hadde åpningsforedraget. Det var et foredrag som handlet mye om hvordan en skal trives og være kreativ og bidra til at andre også kan trives og være kreative. For å være kreativ er tre ting spesielt viktige:

1. Energi: Ha det gøy! Det er viktig å være glad i jobben du gjør.
2. Verdsett ulikhet. Mennesker er ulike, det er en ressurs og ingen hindring
3. Ha en positiv innstilling til deg selv og andre. Lytt til andre mennesker og deres ønsker og behov.

Det er viktig å kjenne sin fortid, vite hvor en kommer fra. På den måten kan en unngå å gjenta tidligere feil når en skal skape framtiden. En kan selv skape framtiden, en trenger ikke å vente på at andre skal gjøre det.

Tid, eller rettere sagt mangel på tid, er en hindring for å skape. Cloutier fortalte at for ham er pauser viktig for å få mer ut av tiden:

1. Tender pause: I disse pausene går han rundt og skryter av sine medarbeidere og hører på deres behov. Han får folk til å føle seg verdsatt.
2. Think pause: Her skrur han av alle maskiner og sitter for seg selv og tenker over hvor han er nå og hvor han vil videre. Han gjør opp status og handler videre ut fra det.
3. Pleasure pause: Her kan en rett og slett gjøre noe en liker: Lese, jobbe, praktisere yoga etc.

Cloutier fortalte at ved å ta disse tre pausene hver dag, hver på et kvarter, får han mye mer ut av tiden sin.

Hvordan få gjort noe unikt?

1. Ha en drøm!
2. Ha et sterkt ønske om å få oppfylt denne drømmen, og få andre til å også ha dette ønsket.
3. Viljestyrke.
4. Tålmodighet.
5. Ha tro påm det du gjør.

For å få andre til å være kreative kan det være lurt å sette sammen team av folk med helt forskjellig bakgrunn og kompetanse, det kan skape noe nytt og unikt.

JDD

Legg igjen en kommentar