Arkiver for april 2009

Har yrket vårt en framtid?

Det prøver flere framtidsrettede bibliotekarer å finne ut av i denne artikkelen. Så vidt jeg kan se kommer de ikke med noe egentlig svar (det prøver de kanskje heller ikke å gjøre?), men en del spennende tanker blir løftet fram.

John David

Legg igjen en kommentar

De som kutter ut Facebook

Som et lite tillegg til forrige ukes prat om Facebook: Les i Vårt Land om ekteparet som kuttet ut Facebook fordi det tok for mye tid, og læreren som kuttet ut fordi han ikke ville se rett inn i elevenes privatliv.

John David

Legg igjen en kommentar

En novelle vi alle bør unngå å lese

Bibliotekar. Det skulle da bli en enkel måte å tjene til livets opphold på? Å dytte boktralla bortover de teppelagte labyrintgatene? Be folk være litt stille?

Slik begynner novellen «Historie», med bibliotekstudenten Helmers tanker om yrket han sikter seg inn på, men som han allerede i første praksisperiode har begynt å sabotere. Han setter nemlig helt med vilje bøker på feil plass i hyllene! Fy skamme seg! Heldigvis får han sin straff, som seg hør og bør.

«Historie» er første novelle i samlingen «Måltidet i Emmaus», som er debutanten Kristian Klausens debut. Den befinner seg for øyeblikket i Kulturfond-hylla oppe i gangen, og der bør den nok bli. Noen av våre ansatte og studenter kunne ellers utvikle nedbrytende ideer.

John David

Legg igjen en kommentar

Nytt nordisk tidsskrift for informasjonskompetanse i høyere utdanning

Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education – NORIL er et nytt fagfellevurdert nordisk tidsskrift som publiserer innenfor området informasjonskompetanse. Her blir både den pedagogiske praksisen og akademisk forskning belyst.

Har selv lest oversikts-artikkelen av Mikki om Google Scholar. Her blir Google Scholar sammenlignet med Web of Science.

NORIL er et Open Access-tidsskrift.

Universitetsbiblioteket i Bergen står som utgiver av tidsskriftet.

Mona

Legg igjen en kommentar

Spennende rapport fra Danmark

I 2006 ble det publisert en rapport i Danmark som het «Det hybride bibliotek set med brugernes øjne». Dette er en kvalitativ mer enn en kvantitativ rapport. De har dybdeinterjuet en liten gruppe personer om deres bruk av og forventninger til biblioteket. Noen av de tingene de kommer fram til:

  • Det er tre typer lånere: «Drive-in-brukere», «arbeidsbier» og  «bibliotekentusiaster». Her på UBiS har vi helt klart vår andel av alle de tre typene lånere.
  • Mange brukere av fagbibliotek er opptatt av bibliotekarenes kunnskap om deres fagområde. De savner ofte denne kunnskapen hos bibliotekarene og har en forestilling om at bibliotekarene ikke kan gi dem skikkelig hjelp pga. at de ikke vet nok om deres fagområde.

Det er tydelig at det er viktig å profilere bibliotekets fagansvarlige, noe vi bl.a. gjør gjennom fagsidene vi nå har begynt å legge ut.

Ellers blir intervjuobjektene framlagt en del ideer til videre utvikling av bibliotektjenester og bedt om å vurdere disse. I denne undersøkelsen kommer chat dårlig ut, interjuobjektene ser ikke for seg at de skal ha nytte av dette i kommunikasjonen med biblioteket. Det kan komme av at det virker som om de ser for seg at en henvendelse gjennom chat skal fungere akkurat som en personlig henvendelse i skranken. Det har jeg liten tro på at det noen gang kan gjøre, chat er mest et supplement til andre måter å kommunisere på.

Hele rapporten kan lese her.

John David

Legg igjen en kommentar