Arkiver for desember 2009

Overfylt utstilling

Da er det 20 minutter til årets juleavslutning for UiS-ansatte i Tjodhallen. Vår utstilling av årets publikasjoner er på plass:

Som dere ser er det rimelig trangt om plassen, dette har vært nok et produktivt år på UiS!

Legg igjen en kommentar

Ganske heftige endringer på CBS

Biblioteket på Copenhagen Business School er verdt å følge med på, de virker som en innovativ organisasjon. Bibliotekdirekør Rene Steffensen viser i høyeste grad dette i denne artikkelen i DF Revy. Her skriver han om hvordan han ser for seg sitt biblioteks nærmeste framtid, og det er ikke småting i løpet av to korte sider. Hovedsaken i artikkelen er vel egentlig overgangen fra en trykt til en digital verden, med de endringene dette vil medføre for biblioteket. Her er det egentlig ikke så mye nytt for oss som har fulgt med en stund, det meste av det han sier er enten blitt diskutert i bibliotekblogger, eller i større eller mindre grad implementert i andre biblioteks strategier.

Det som virkelig kan få en til å sperre øynene opp er det han skriver om personalbruken i den nye tid som kommer: På CBS skal utlånsskranken nå kun betjenes av «timelønnede medarbejder», noe jeg regner med må være studentassistenter og lignende. Antallet bibliotekarer i referanseskranken skal også begrenses, for å få en «ensartet og høj kvalitet i betjeningen af brugerne».  Han oppsummerer på følgende måte:

«I det hele tage er specialisering et af kendetegnene
ved den ny organisation. Det sker dels for
at øge kvaliteten generelt i opgavevaretagelsen,
vi har f.eks. ikke gode erfaringer med at rigtigt
mange medarbejdere skal dele arbejdet omkring
informationsvagterne […]  Tidligere gav det
mening hos os, at alle medarbejdere stod bag
skranken. At ”møde og kende boglåneren” var
vores primære eksistensberettigelse. Når vi i
dag ved, at kun en mindre del af CBS Biblioteks
forretning er klassiske biblioteksopgaver, så giver
dette ikke længere mening.»

Dette må vel kunne sies å være nye og radikale tanker, som i alle fall bryter med det som er innarbeidet praksis både her på UBiS og de fleste andre norske bibliotek. Vi har en ganske stor grad av spesialisering allerede i dag, men CBS virker til å ta dette til nye høyder.

John David

Legg igjen en kommentar