Arkiver for juli 2008

På rett hylle med åndsverkloven

Jeg var på seminar 12. juni i Oslo om åndsverkloven og forskriftene arrangert av ABM-utvikling . Foredragsholderne var Charlotte Børde og Vebjørn Søndersrød. De er begge jurister og forfatterne av veiledningen «På rett hylle med åndsverkloven».

Etter seminaret har jeg fått større forståelse for hva som er opphavsrett. Derimot vil jeg ikke påstå at jeg har blitt noen ekspert på hva som er lovlig  og ikke når det gjelder kopiering.  Forskriftene til åndsverkloven er ikke alltid like klare. Grunnen er at lovgiver med vilje har holdt seg i bakgrunnen, med et ønske om at markedet skal regulere seg selv. En kan derfor vente at det blir flere klargjørende eksempler etter hvert. UHR (Universitets- og Høgskolerådet) forhandler med Kopinor om en avtale som vil gjelde oss.

Spør meg hvis dere lurer på noe, så skal jeg prøve å finne svar.

Åndsverk betyr ikke at kvaliteten må være god, men at det må være nyskapende og orginalt. Ideer og prinsipper har ikke beskyttelse. Ideene må være utformet for at de skal ha beskyttelse. Vitenskapelige artikler regnes som åndsverk.

Merket C for copyright har kun pedagogisk virkning. Et verk trenger ingen registrering eller copyrightmerke for å ha vern.

Her følger noen punkter som er viktige for oss på UBIS.

  • Kopiering må skje til samme format som orginaleksemplaret. Det betyr at vi ikke kan skanne artikler fra trykte tidsskrifter (Vi kan heller ikke videresende pdf-filer av elektroniske artikler. Det er lisensavtaler og ikke selve forskriftene til åndsverkloven som begrenser dette – så vidt jeg vet. Avtalevilkår går foran loven)
  • Vi kan bestille kopi fra NB hvis boken/dokumentet kun finnes i ett eks (konserverings- og sikringsformål). Når vi mottar digital kopi må det skrives ut, og ikke oppbevares eller videresendes digitalt.
  • Eksemplarfremstilling (dvs. kopi) må være «ikke ervervsmessig», noe som betyr at vi kan dekke utgifter til selvkost men ikke tjene på å selge kopier.
  • Offentlige dokumenter er uten vern. Det er fordi staten ønsker spredning av offentlig informasjon. I tillegg er det begrunnet med demokratihensyn (innsyn og kritikk)
  • Det er mye som er lovlig å kopiere til privat bruk (fribruksregelen, paragraf 12), men vi på biblioteket kan ikke hjelpe lånerne med kopiering. Det er heller ikke lovlig å bruke bibliotekets utstyr til dette. Det betyr bla. at det ikke er lovlig å kopiere noter på bibliotekets kopimaskin unntatt til spesielle studieformål.
  • Det er lovlig å vise film (DVD) i en klasse, men ikke på forelesning (det regnes som fremføring).
  • Det krever samtykke fra opphavsmannen å legge ut vernede åndsverk på internett, også på intranett.
  • Pekere er stort sett tillatt å bruke uten samtykke. Likevel er det god skikk å kreditere de som har laget sidene vi peker til.
  • Avtale med opphavsmannen løser de fleste problemer, men en avtale koster ofte penger…

Alle bør lese «På rett hylle med åndsverkloven». Noe å ta seg til i skranken på stille sommervakter? http://www.abm-utvikling.no/publisert/abm-skrift/abm-skrift-45/view

kd

,

Legg igjen en kommentar