Arkiver for august 2010

Overføring av tekst fra Springer eBooks til Kindle

UBiS har dette semesteret prøveabonnement på Springer eBooks, en pakke med nesten 40 000 e-bøker. Arbeidsgruppa for e-bøker bestemte i dag at vi ville prøve ut hvordan disse bøkene fungerer i forhold til Kindle. Jeg prøvde derfor å overføre et kapittel i PDF-format fra en av bøkene pakken inneholder direkte til Kindle. Jeg lagret altså ikke kapittelet på PC først. Dette gikk veldig bra! Filen lagret seg lydig på Kindle, og den kom opp i en fin og lesbar skriftstørrelse. Kapittelet jeg lagret inneholder en rekke matematiske formler med spesielle tegn, disse vises også på en fin måte.

Tatt i betraktning at hverken Dawson eller ebrary fungerer på Kindle er dette et stort pluss i margen for leverandøren Springer, som virker til å være en aktør med et bevisst forhold til e-bøker og ny leseteknologi.

Det må nevnes at når en laster dokumenter direkte inn på Kindle må en passe på å lagre dem i mappen «Documents», hvis ikke blir de vanskelige å finne fram til.

JDD

Legg igjen en kommentar

Aktiv markedsføring av lesebrett i Agder

Universitetsbiblioteket i Agder er aktive på lesebrettfronten, med prosjektmidler i ryggen. I dette innslaget fra NRK Sørlandet ser vi Birgitte Kleivset markedsføre Kindle for studentene, med god respons. Det blir spennende å møte dem i Trondheim i begynnelsen av november og utveksle erfaringer.

JDD

Legg igjen en kommentar