Arkiver for juli 2010

Test av Sony Reader (Touch edition)

På Universitetsbiblioteket i Stavanger har vi satt ned en liten gruppe som skal utforske diverse løsninger for e-bøker. Det første vi har gjort er å teste et par av de mest kjente leserne på markedet, Amazons Kindle og Sonys lesebrett med berøringsskjerm.

Sony ReaderLesbarhet: Grei nok, men ikke så bra som Kindle. Litt dårlig skjerm, en føler av og til at en leser gjennom et vindu, teksten kan bli litt utydelig. Likevel bra nok til at en ikke føler seg direkte hemmet i leseprosessen, men jeg lurer på hvordan det vil være å lese lenge og intensivt på denne.

Bærbarhet: Veldig bra, liten og lett. Har et praktisk lite trekk, og virker solid.

Daglig bruk: Sony Reader har berøringsskjerm, noe som gjør det enkelt å markere og understreke i teksten. En kan gjøre det både med fingeren og med den vedlagte pennen. Notater og markeringer er søkbare.

En ulempe med berøringsskjerm er at skjermen etter hvert blir skitten og får fingermerker, noe som gjør det vanskeligere å lese fram til en får vasket den. Å vaske skjermen er ikke noe problem, det gjør en med vanlig skjermrens for PC-skjermer.

Hvordan lager en egne bibliotek for lett å finne fram til forskjellige typer bøker? Det er sikkert mulig, men det forklares ikke og er ikke intuitivt. En kan søke i listen med bøker som er lagt inn, men det er ikke alltid en tilfredsstillende løsning.

Sony Reader fungerer tregere enn Kindle. Jeg opplevde flere ganger at den stod en stund og jobbet før jeg kom dit jeg ville, en gang hang den seg også helt opp.

Legge inn bøker: Like enkelt som på Kindle, fungerer greit med USB. Å kjøpe fra nett går også bra, en kan bl.a.  kjøpe norske bøker fra digitalbok.no.

Overføring av filer: Mye av det samme som sies om Kindle kan også sies om Sony Reader. Enkelt å overføre PDF-filer med USB, men det kan være litt vanskelig å finne fram til dem i en lang liste med bøker, hvis de ikke har en tittel eller forfatter som er lett å huske. Liten skriftstørrelse kan være et problem også på denne, selv om det faktisk fungerte å forstørre skriften på enkelte av de PDF-filene jeg la inn.

Musikk: Sony Reader har også mulighet for å legge inn musikk som en kan spille mens en leser. I motsetning til på Kindle kan en gå inn og se en liste over hvilke låter en har lagt inn og velge hva en skal spille. Jeg opplevde at musikken begynte å henge seg opp og hakke mens jeg prøvde å skifte skriftstørrelse. Det var tydeligvis en slags overbelastning.

KONKLUSJON:
Så fort som utviklingen på dette feltet går begynner denne nesten å virke litt gammelmodig allerede, selv om den vel knapt er mer enn et år gammel. Den diskvalifiserer seg egentlig ved å ha en såpass mye dårligere skjerm enn Kindle, her bør Sony gjøre noe med sine neste utgaver. Ellers har Sony Reader en del bra funksjonalitet, og er etter min mening faktisk bedre enn Kindle på enkelte ting. Berøringsskjermen er en fordel, og enkelte PDF-filer jeg overførte fikk jeg mer utbytte av på denne enn på Kindle, der det er vanskelig å få en behagelig lesestørrelse på det meste av det du overfører av personlige dokumenter.

John David

Legg igjen en kommentar

Test av Amazon Kindle

På Universitetsbiblioteket i Stavanger har vi satt ned en liten gruppe som skal utforske diverse løsninger for e-bøker. Det første vi har gjort er å teste et par av de mest kjente leserne på markedet, Amazons Kindle og Sonys lesebrett med berøringsskjerm.

Vi har hatt tilgang både til standardutgaven av Kindle og den større og dyrere DX-utgaven. Den følgende vurderingen baserer seg på brukertesting av begge disse utgavene.

Kindle, standardutgavenLesbarhet : Veldig bra. Jeg kan lese uten å tenke på at dette er noe annet enn en vanlig bok, jeg blir ikke mer sliten av å lese enn ved papirlesing. Jeg ser ingen grunn til at jeg ikke skal kunne lese lenge eller intensivt på denne.

Bærbarhet : DX-utgaven er litt stor, krever at jeg har med meg veske. Jeg ville ikke tatt denne med meg hvor som helst, slik jeg kan gjøre med en mobiltelefon eller en liten pocketbok. Med etuiet på er den også litt tung, kan det tas av? Likevel vil jeg si at denne vil fungere bra til lesing hjemme eller på en lesesal/ i biblioteket, men den er kanskje ikke direkte mobil. Det er nok Kindles standardutgave (6” skjerm) som er best for bruk på busser og annen daglig kollektivtrafikk.

Daglig bruk : En kan gjøre notater. De blir markert som nummererte fotnoter, som en kan finne ganske enkelt igjen ved å gå inn i menyen. En kan også gjøre understrekninger i teksten som en finner på samme måten, og en kan legge inn usynlige bokmerker som en også finner igjen i denne menyen.

Denne måten å gjøre det på er muligens noe av det bedre en kan gjøre med de begrensningene Kindle har, men det føles litt utilstrekkelig i forhold til de mulighetene vanlige bøker gir. En merker at mangelen på mulighet for fargebruk og berøringsskjerm er hemmende. Det er veldig bra at bruksanvisningen er lagt inn på selve lesebrettet, det forenkler bruken en god del, både for nybegynnere og viderekomne.

Bestilling og kjøp av bøker : Går veldig bra fra Amazon.com. Enkelt å søke fram bøker, enkelt å kjøpe. En registerer et betalingskort der, så går det nesten av seg selv. Bøkene en kjøper kommer inn på Kindle i løpet av sekunder. Dårlige søkemuligheter trekker ned, en kan nok savne muligheten for et mer sofistikert søk. Så vidt jeg ser er det kun mulighet for et ganske enkelt søk.

Overføring av egne filer: All filoverføring foregår ved bruk av USB-kabel. Å koble Kindle til PC og overføre PDF-filer fra eget område er ikke noe problem, det ordner en med vanlig kopier-og-lim. På denne måten kan en oerføre både personlige dokumenter og artikler fra våre databaser til lesebrettet, så lenge de er lagret i PDF-format på eget område.

Å lese PDF-filen en har lagt inn er mer probelmatisk: Det er vanskelig å få den i en passe skriftstørrelse som passer til skjermen. Skriften blir ganske liten etter overføringen, og når en forandrer den passer den ikke til skjermen, slik at en må bevege seg mye fram og tilbake under lesingen, noe som virker veldig forstyrrende. En ender derfor stort sett opp med å lese den størrelsen teksten ble overført med. Da varierer lesbarheten fra middelmådig til lav.

Jeg prøvde å legge inn en Word-fil (.doc), men den ble rett og slett ikke registrert av Kindle og viste ikke i menyen. Jeg ser ikke på dette som noe stort problem, da det i den nye utgaven av Word er svært lett å lagre en doc-fil som PDF.

Overføring fra Dawson: Jeg lånte en bok fra Dawson og prøvde å overføre PDF-filen av den til Kindle. Filen ble overført, men når jeg prøver å åpne den får jeg følgende melding: “This PDF cannot be opened due to embedded features not yet supported by Kindle.” Om det er Kindle eller Dawson som har skylda her kan sikkert diskuteres, men det er i alle fall alvorlig hvis vi velger Dawson som leverandør av e-bøker uten at bøkene kan leses på Kindle!

Overføring fra ebrary: Siden ebrary krever full tilgang til nett kan en ikke bruke bøker fra ebrary på Kindle, hvis en ikke på en eller annen måte får lastet dem ned i PDF, og det er vel i alle fall ikke mulig på lovlig vis…

Overføring fra tidsskriftdatabaser og Bibsys Brage: Heller ikke noe problem rent teknisk, en lagrer oppgaven fra sitt område og overfører den til Kindle med klipp-og-lim. Også her er en prisgitt originalformatet, å lese dokumentet med noen annen skriftstørrelse enn den som er tilpasset skjermen er meget upraktisk. Dette er litt problematisk når artikkelen eller oppgaven inneholder figurer og andre grafiske elementer, de vil ofte ikke vises så veldig godt på Kindles standardutgave. På DX blir det litt bedre pga. den større skjermen, men også her vil en se begrensninger.

Aviser og tidsskrifter: En kan laste ned et godt utvalg med aviser og tidsskrifter fra Amazon, og abonnere slik at en får nye utgaver rett inn på Kindle. Dette er praktisk og billig, men det er rene tekstutgaver det er snakk om. En får kun med et forsidebilde og ingenting mer. Det må da være flere enn meg som savner bilder når en leser tidsskrifter på Kindle? Denne løsningen kan ikke erstatte papir!

Andre muligheter:

Nettleser: En kan faktisk få tilgang til enkelte nettsider via Kindle. Ved å gå inn på Menu og videre inn på Experimental kan en åpne en nettleser. Denne har liten kapasitet og leser kun ren tekst. Å åpne VGs nettside ble for mye for den.

Musikk: En annen mulighet som ligger gjemt her er muligheten for å laste ned musikk fra PC inn på Kindle. Når en bruker øretelefoner er lydkvaliteten ikke så verst. Kun lydformatet Mp3 blir gjenkjent. Denne funksjonen er visst nok først og fremst for de som liker å høre på musikk mens de leser, det er ikke meningen at Kindle skal være en Mp3-spiller. Så vidt jeg kan se er det ikke mulig å få opp en liste i Kindle over hvilken musikk en har, en kan heller ikke slette spor direkte på lesebrettet, en må koble til PC for å kunne administrere musikken sin. Det er tydelig at dette er helt i eksperimentfasen.

Text to speech: En kan få lest opp teksten. “Oppleseren” er en slags talesimulator med litt robotaktig stemme, men det kan sikkert være en bra ting for synshemmede og andre med spesielle behov.

KONKLUSJON: Kindle har veldig bra lesbarhet for alt som kommer fra Amazon, og det er enkelt å skaffe seg bøker og overføre filer til lesebrettet. For det en selv overfører til Kindle som en ikke har hentet fra Amazon kan lesbarheten være varierende.
Når det gjelder annen funksjonalitet mener jeg personlig at det er en del som ikke kan sies å fungere optimalt, det er et stort forbedringspotensiale for neste utgave av Kindle. Den gir litt for mye et traust inntrykk, den er en solid dings for de av oss som allerede liker å lese bøker, helst uten for mange illustrasjoner og bilder.

John David

Legg igjen en kommentar