Archive for category ILI2007

Sitater

Først to av vår store guru Ranganathan (1892-1972):

«A library is a growing organism»

«Librarians must be like Krishna! And descend into the world to combat ignorance!» 
(Det han skrev på 20- og 30-tallet gjelder like mye for moderne bibliotekvirksomhet).

Introduksjonen og avslutningen av ILI2007 var blant de beste foredragene på konferansen etter min mening. Begge var tankevekkende og kan best formidles ved at man selv går igjennom lysbildene. Her er et sitat fra innledningen til Stephen Abram: «Libraries core skills is not delivering information. Libraries improve the quality of the question and the user experience. Libraries are about learning and buliding communities.»

I siste fordrag presiserte Phil Bradley at web 2.0 og bibliotek 2.0 ikke handler om teknologi. Det handler om å gjøre ting bedre; om sluttbrukere; om å gjøre livet enklere.  Ikke fokuser på 2.0, men på hvordan ting kan gjøres enklere for deg selv og for bibliotekets brukere.

Lenke til foredragene på konferansen

Kathrine

1 kommentar

Hvordan søker studentene?

Session B203 

Proquest har testet hvordan studenter søker. De ble rekruttert fra universiteter i USA via Facebook. Studentene hadde faktiske oppgaver som de trenger litteratur til. Proquest fikk koble seg opp til maskinene deres og følge informasjonssøkingen deres. Etter sesjonen fikk studentene spørsmål valgene de hadde tatt underveis. Undersøkelsen var anonym begge veier, dvs at studentene ikke visste hvilket selskap som sto bak undersøkelsen.

Resultater:

 • 95% valgte å bruke bibliotekressurser
 • De hadde lite problemer med søking og navigering når de først var i en database.
 • De bruker ofte flere ressurser samtidig.
 • Vanskelig å navigere på bibliotekenes nettsider for å finne de riktige e-ressursene.

Hvordan bruker de Google?

De som har den som sin primære søkekilde:

 • er fornøyd med «godt nok»
 • vet ikke om bibliotekets ressurser
 • har dårlige erfaringer med bibliotekets ressurser

Som oppslagsverk

 • For å finne organisasjoner, aviser etc
 • generell info om et tema
 • definisjoner

 Generelt stoler de fleste mer på det de finner i bibliotekets ressurser enn på Google, men Google er enklere å søke i og raskere når man skal finne raskt svar på noe.

Forslag fra Proquest til bibliotekene:

 • Gjør nettsidene så enkle som mulig
 • studentene skjønner ikke forskjell mellom «katalogen» og andre e-ressurser.
 • Markedsfør tjenestene til bibliotekene gjennom kurs, besøk i klassene og via kurssider
 • Gjør det enkelt å logge seg inn utenfor campus

Kathrine

Legg igjen en kommentar

Bibliotekene i Second Life

sl.gif «The virtual world is real people interacting in real time.»

Session A104 

Bibliotek bruker denne verdenen til:

 • Kommunikasjon
 • Undervisning
 • 24/7 service
 • Møte med nye brukere
 • Dialog

En rekke bibliotek verden over har filialer i SL der folk kan snakke med bibliotekarer, søke i katalogene og få hjelp med referansespørsmål. Spesielt de medisinske bibliotekene har tatt SL i bruk.

Et nederlandsk prosjekt har som mål å lage informasjon for ulike pasientgrupper i Second Life. På nettet finnes det støttegrupper for de fleste sykdommer og nå er disse i ferd med å etablere seg i SL også. Dermed har man funnet ut at helseinformasjon kan legges presenteres i SL for å nå disse gruppene med vitenskapelig og riktig informasjon.  Denne artikkelen fra Washington Post kan fortelle mer om pasientegrupper i SL.

kathrine

Legg igjen en kommentar

Don’t make me think …

forside1.jpgforside1.jpg Session B101

Brukertesting av nettsider blir ofte ikke gjort fordi det er dyrt og tar lang tid. Men man kan komme langt med enkle hjelpemidler og små testgrupper. Delstatsbiblioteket i Oklahoma skulle lage et historisk oppslagsverk. De brukte boka Don’t make me think : a common sense approach to Web usability av Steve Krug som utgangspunkt for brukertesting. Resultatet ble en total omstrukturering av nettsidene da de så at brukerne tenker helt annerledes enn bibliotekarer og designere. Web & markedsføring vil bruke boka metoder for brukertesting av bibliotekets nye sider på UiS sitt interne nettsted som kommer i desember.

Temaene dette foredraget og boka til Krug kan også være nyttig for dem som skal velge databaser og fulltekstressurser.

 

Viktig å huske når man lager og tester nettsider:

 • Folk leser ikke, de skanner
 • Folk velger ikke den beste muligheten, de tar den første de ser som virker akseptabel.
 • Folk forsøker ikke å finne ut hvordan et nettsted fungerer, de bare kjører på
 • Brukerveiledninger blir ikke lest.

Kathrine

Legg igjen en kommentar

23 ting

ilove23ting.jpg

«23 ting» kan være en morsom måte for oss for å lære oss de ulike verktøyene som Web 2.0 består av. Det viser at Web 2.0 eller Bibliotek 2.0 ikke er så «svevende» og avansert som i hvert fall jeg har fått inntrykk av. «23 ting» bygger på Stephen Abrams artikkel «43 things I (or you) might want to do this year».

Den danske versjonen ble vist på Internet Librarian.

Det er også laget en norsk versjon.

Det blir spennende om vi på UBIS vil bruke «23 ting» for heve vår kompetanse.

Kristin

Legg igjen en kommentar

Tenk hvis tabeller og figurer var søkbare

Innholdet i fulltekstdatabasene er indeksert etter tittel og sammendrag. Det har til nå ikke vært mulig å søke etter tabeller eller figurer som en del av et dokument. ProQuest har satt i gang et prosjekt, CSA Illustrata, for å gjøre dette mulig. Hensikten med å «dypindeksere» er at tabeller og figurer ofte inneholder verdifull informasjon – de representerer ofte essensen av forskningen, selve rådataene. Du kan lese mer om presentasjonen av Sean McKone og Helle Lauridsen, begge fra ProQuest, under Session C202 

Kristin

Legg igjen en kommentar

Vet du dette om søkemotorer?

Karen Blakeman sitt innlegg på Internet Librarian handlet om at samme søk gir ulikt søkeresultat i ulike søkemotorer. Det er i og for seg ikke noe nytt, men er du klar over at Google sine nasjonale versjoner gir ulikt resultat? Hun sammenlignet bla. Google.com mot Google.uk. Ikke bare gir søket ulikt resultat og ulik rangering. I tillegg tilbyr Google ulike produkter til de nasjonale versjonene. Tenk på typen og formatet på informasjonen du trenger – søkemotorene viser deg ikke alltid «hele menyen». Du finner presentasjonen hennes på Session C201

Kristin

,

Legg igjen en kommentar

Følger solen

Biblioteksamarbeid på tvers av landegrensene har fått nye muligheter. Det viste prosjektet «Chasing the sun» på Internet Librarian. «Chasing the sun» er en felles referansetjeneste for medisinske bibliotek i Australia, Canada og England. Tjenesten nytter fordelen med tidsforskjellen mellom deltakerlandene. Når klokken er 10 pm i Vancouver er det midnatt i Montreal, mens den er 5 am i England, 1 pm i Perth og 3 pm i Sydney. Det betyr at det alltid vil være en bibliotekar på jobb som kan hjelpe kirurgen som trenger informasjonen nå – selv om hun skal operere midt på natten! Prosjektet betinger at de samarbeidende bibliotekene har omtrent samme faglige nivå og bruker de samme elektroniske ressursene. Chatting blir brukt som kommunikasjon mellom bibliotekaren på vakt og brukeren (dvs. legen). Du kan lese mer om dette spennende prosjektet på

 Session C104 fra Internet Librarian

Kristin

Legg igjen en kommentar

Fokus på elektroniske tjenester

Rosalind Pan, bibliotekar fra University College Dublin Library, utfordret oss bibliotekarer på Internet Librarian! Vi gjør tingene riktig, men kanskje gjør vi ikke de riktige tingene? Vi må flytte fokuset fra elektroniske ressurser til elektroniske tjenester. R. Pan arbeider spesielt med å utvikle flere prosjekter innenfor e-tjenester. Hun understreket at vi må tilby tjenester der våre brukere (les: studenter og vitenskapelig ansatte) er. Det innebærer at vi må endre forståelsen av vår rolle og av det digitale biblioteket. I tillegg til våre daglige arbeidsoppgaver må vi finne tid til å arbeide med digitale prosjekter. Kanskje jobber vi ikke raskt nok for å få det til. R. Pan mente at i tradisjonelle akademiske bibliotek er vi ikke vant til å jobbe med tidsfrister! Kanskje har hun et poeng der…

Sjekk hjemmesiden til University College Dublin Library, der R. Pan arbeider. http://www.ucd.ie/library/

Presentasjonen fra Session C101 anbefales å lese for alle på UBIS! Det er et paradoks (når en tenker på temaet) at presentasjonen ikke ligger elektronisk tilgjengelig. Jeg vil sørge for at alle får en kopi på infotimen 21.11.

Kristin

Legg igjen en kommentar

Tips til de fagansvarlige: Blogg for instituttene

Kara Jones fra University of Bath hadde en presentasjon på Internet Librarian om blogging. Hun hadde jobbet som fagansvarlig innenfor naturvitenskapelige fag. Blogging ga henne mye bedre kontakt med instituttet/ene enn ved bruk av epost. Hun sendte en månedlig, kort epost til instituttet med tips om en nyhet på bloggen og oppfordring til å lese den. Det medførte tilbakemeldinger fra de vitenskapelig ansatte. Er dette en ide for de fagansvarlige hos oss? Les mer på Session A105 fra Internet Librarian

Kristin

,

Legg igjen en kommentar