Arkiver for november 2009

Åpen Fagdag: Atle Løkken om nettbasert sykepleiestudium

Oppdraget med å lage et helt bachelorprogram i sykepleie på nettet er det største NettOp noen gang har fått, det er svært få universitet både nasjonalt og internasjonalt som har gjort noe sånt som dette. De bestemte seg for i stor grad å basere seg på bruk av PDF. Dette er noe nytt, det vanlige er å stort sett bruke Flash til opplegg som dette. PDF tilhører på mange måter den gamle verdenen der papirformatet er forbilde, mens Flash tilhører den nye digitale verden. Etter en oppdatering fra Adobe i fjor kan disse to formatene nå integreres mye enklere med hverandre, slik at verdenene kan møtes.

Å benytte PDF gjør det enkelt for forfatterne som deltar å bli med i prosessen helt fra starten: De kan skrive sine manuskripter direkte inn i Word og sende til Nettopp. Der konverterer de til PDF og lager grafiske elementer i Flash, før alt kobles sammen i Adobe InDesign. Dette var som sagt ikke mulig før for et år siden.

Tidlig i denne prosessen gikk NettOp ut og spurte studenter hva som ville være viktig for dem i et slikt nettbasert opplegg som dette. Svarene de fikk var til dels overraskende: Opplesing av teksten var det aller viktigste, noe som også er blitt gjennomført. Utskriftsmulighet raget også høyt, studentene vil fortsatt ikke lese på skjerm. Mulighet for å lage egne notater og lagre alt på egen maskin ble ofte nevnt. Løsningen som er valgt gir store muligheter for slikt: En kan både skrive og lese inn notater hvor som helst i teksten, og søke i egne notater etterpå. En kan lagre alle filene i opplegget på egen maskin og ha dem tilgjengelig også når en ikke er koblet opp mot nettet. Dette er noe studentene setter pris på, siden det fortsatt er sånn at en ikke alltid er pålogget eller har tilgang til Internett over alt.

Opplegget består av vanlig lesetekst, opplesing og diverse grafiske elementer. Dette åpner for nye læringsstiler, i motsetning til tradisjonell undervisning, som er veldig basert på lesing av tekst. Det er ikke alle som har dette som sin foretrukne måte å lære på, disse får nå mulighet til å lære på sin måte.

Opplesningene av teksten er lagt ut på iTunes

John David

Legg igjen en kommentar

Åpen Fagdag 2009

Jeg og Espen er akkurat ferdige med våre foredrag på Åpen Fagdag. Det var bra oppmøte og god stemning, med så mye spørsmål og diskusjoner som den knappe tida tillot. Alt i alt en positiv opplevelse!

Min presentasjon (Blogg) er lagt ut på vår ganske nyåpnede konto på Slideshare, Espen sin kommer kanskje etter hvert.

John David

Legg igjen en kommentar