Archive for category Statistikk

250 000 bøker på et brett

Stig Bang fra Nasjonalbiblioteket holdt en kort presentasjon av de erfaringene de har gjort seg med Bokhylla, og planene framover. Det meste kan leses i presentasjonen hans (PDF), blant annet er det mye bra statistikk for hvordan Bokhylla brukes der.

Det er også noen hint om videre utvikling av tjenesten. Jeg synes det ser lovende ut. Brukergrensesnittet skal forbedres, og visningen av bøker skal bli bedre. Allerede i løpet av høsten skal 60 000 nye bøker inn i basen, og de neste fem år kan antallet bøker komme opp i 250 000. Da kan en virkelig begynne å snakke om en «nasjonal hukommelse».

Ellers viser brukerundersøkelser at 70 % av de som bruker Bokhylla via diverse nettbrett er fornøyd med leseopplevelsen. Bang synes selv dette er litt rart, siden han uten videre innrømmer at det fram til nå ikke har vært spesielt godt tilrettelagt for slik lesing. Dette er nok et bevis for at ofte er Godt Nok bra nok for de fleste.

JDD

Legg igjen en kommentar

Use of statistics and data for libraries at a turning point

(Sesjonen i konferanseprogrammet, her finner dere også alle presentasjonene)

Sebastian Mundt: Situasjonen i Tyskland i dag: Kutt i bibliotekbudsjett, stagnasjon i bruk av bibliotek. En bruker mer av de allerede reduserte budsjettene på digitale ressurser. Dette er ofte noe en må forsvare, men det er ikke så lett å få god statistikk for digitale ressurser. Bl.a. er det en utfordring å få god statistikk for både gratis ressurser og de en betaler for.

Teknisk løsning på dette: De tagget sidene med såkalte ”web bugs”, det er små filer de legger inn i kildekoden. Ved hjelp av dette viser en ekstern server aktiviteten på nettsiden.

Resultat: Det viser seg at den digitale bruken av folkebibliotek stadig øker, for akademiske bibliotek har den flatet ut. Har en her foreløpig nådd et metningspunkt? Det er i så fall sikkert noe som også kan skje for oss, etter flere år med økning år for år. Dette er noe vi må være forberedt på, det trenger ikke å bety at vi er i ferd med å egentlig stagnere. Det er grenser for hvor mye et gitt antall studenter og ansatte faktisk kan lese.

Tilbakemeldinger fra deltagende bibliotek på dette statistikkprogrammet: Det gir grunnlag for å argumentere for en fortsatt satsning på digitale ressurser. Det gir også mer forståelse blant bibliotekets eget personale, når de ser at disse ressursene faktisk blir brukt. Å få en god og utfyllende webstatistikk gir også en bedre forståelse for selve den prosessen som ligger bak et besøk på en nettside, det er mer enn bare et par tilfeldige klikk. Det er interessant å kunne studere brukeratferd, hva nettsidene faktisk brukes til.

Frank Huysmans / Marjole In Oomes: Også i Nederland er det stadige budsjettkutt. Det foregår en nyorientering ang. hvilke tjenester en skal prioritere: Utlån av bøker, musikk og lignende går nedover. E-bøker blir stadig mer populære, selv om heller ikke det går direkte fort. Dette bringer likevel opp spørsmålet om en egentlig trenger fysiske biblioteklokaler. New Public Management er regelen mer enn unntaket, så da må en begrunne hver euro en bruker.

De satte derfor i gang et prosjekt for å utforske bibliotekets sosiale effekt. De begynte med å lese ca. 180 publikasjoner om effekten av bibliotek i Nederland. De kom fram til at den forventede effekten av bibliotek kan deles inn i følgende:

1) Kulturell effekt. En forventer at biblioteket skal bevisstgjøre om egen kultur og gi mer kunnskap og innsikt i denne, og gi tilgang til den. Utvilsomt et viktig samfunnsoppdrag.

2) Sosial effekt. En tenker her på biblioteket som møteplass.

3) Utdanningseffekt. En forventer at biblioteket skal gi befolkningen tilgang til mer kunnskap og dannelse, og også være en hjelp når en driver mer formell utdannelse.

4) ”Effektiv effekt”. Dette er mer vanskelig å egentlig definere, men det går på den rent umiddelbare effekten en får av et bibliotekbesøk, som at det er «koselig», at en kan lese noen aviser o.l. Dette er i alle fall slik jeg forstod begrepet.

Når de snakket med bibliotekledere om dette spørsmålet fikk de ofte oppsiktsvekkende abstrakte svar. Det kunne virke som de ikke hadde tenkt helt gjennom dette, i alle fall ikke konkret.

Brukere henviste ofte til den ”effektive” effekten, den gleden de har av bibliotek når de er der. De var lite bevisst på mer konkrete effekter, økonomiske effekter og lignende.

De vil drive dette arbeidet videre, bl.a. med et utvidet samarbeid med andre forskere med lignende interesser. I Norge har vel bl. a. Svanhild Aabø og Ragnar Audunson jobbet med dette, de ble også nevnt under foredraget.

JDD

Legg igjen en kommentar

Bloggstatistikk for 2011

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 2 700 times in 2011. If it were a cable car, it would take about 45 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Legg igjen en kommentar

Sammenmenligning av bruk av utlånsautomater

Våre kolleger i Agder, som snart kommer på besøk, bruker oss som sammenligningsgrunnlag for bruk av utlånsautomaten. I mai lå de noe over oss, noe som ikke bør overraske siden bruken av våre automater var ganske lav forrige måned. Les mer om dette i Bramseil.

JDD

Legg igjen en kommentar