Archive for category Facebook

To face or not to face

Vihja Novosel fra University of Zagreb snakket om deres bruk av Facebook. Hun jobber på det humanistiske fakultetet der. Det er nesten like stort som hele UiS, med 6500 studenter.

Nettgenerasjonen [20-35 år?] begynner å bli voksne, nå kommer milleniumgenerasjonen [født etter 1990]. De driver multitasking, er så å si alltid på nett. Bruker mye sosiale nettverk.

I Zagreb legger de ut nyheter fra aviser og annet aktuelt stoff relatert til studiene på fakultetet. Første fem mnd: 1100 fans på FB. Stor interesse i begynnelsen, fra studenter og andre bibliotek. Har nå ca. 1400 fans. Ganske få hopper av. Fleste kvinnelige fans mellom 18 og 24 år. Rundt 1500 besøk per mnd. Legger stadig ut nyheter om kultur og lignende.

Skuffende lite interaksjon. En del ”likes” og lignende, men lite diskusjoner og mer aktiv interaksjon. Novosel tror at studenter er redde for å uttrykke sine meninger, det er det samme når det spørres etter spørsmål under forelesninger.

Mange bibliotekarer har opprettet profil på FB etter at de gjorde det i Zagreb, er blitt en viktig kilde for kommunikasjon mellom bibliotekarer i Kroatia.

Videre planer: Bibliotekkatalogen ut på FB, slik at studenter kan reservere og lignende via FB. [Denne muligheten har vi allerede i Norge, det er laget en Bibsys-applikasjon for FB].

John David

Legg igjen en kommentar