Arkiver for februar 2009

Biblioteksentralen starter utlån av e-bøker

Biblioteksentralen starter utlån av e-bøker etter tysk modell, og Jon Bing gjentar i den anledning sine gamle profetier om papirbokas død. Les mer her.

John David

Legg igjen en kommentar

KORG-dagene 2.2.09

Marshall Breeding fra Vanderbilt University Library i Nashville snakka om bibliotekkatalogens framtid. Åpne system hvor vi kan dele data er framtida. Åpent kildekodesystem slik som f.eks. Koha blir brukt endel utenfor Norge, men de krever høyt teknisk nivå for å få tilgang. Det har vært mest interesse for dette fra folkebibliotek, men det er generelt press på at tradisjonelle lisenserte produkter skal gi bibliotekene mulighet til å bruke dataene sine i åpne kataloger. API (Application Programming Interfaces) gir bibliotek tilgang til dette. Ex Libris tilbyr API via sitt «open platform program».

M.B var opptatt av hvordan bibliotek møter søkeprogram som Google og Amazon. Brukerne våre er blitt vant til veldig enkle søkegrensesnitt fra disse motorene. Vi må lage grensesnitt som brukerne vil foretrekke, nåværende søkesider er altfor innviklet. En søkeboks bør gi brukerne tilgang til bok, CD, DVD, artikkel i stedet for at brukeren må først definere hvilken type ressurs hun er interessert i. Det bør være stavesjekk slik at brukerne slipper å få beskjed om null treff og det bør være fulltekstsøk.

Ken Chad har sitt eget bibliotekkonsulentbyrå i England. Han satte spørsmålstegn ved om vi trenger program som Microsoft når «alt» er tilgjengelig via internett. Bokanbefaling: Everything is miscellaneous : the power of the new digital disorder / David Weinberger. Bibliotek må bruke den teknologien brukerne våre ønsker, slik som RSS, mobilmeldinger osv. Han anbefalte følgende bok ifm elektronisk læring: Disrupting class : how disruptive innovation will change the way the world learns / Clayton M. Christensen, Michael B. Horn and Curtis W. Johnson. Elektronisk læring er bedre enn ingenting selv om tradisjonell læring er best. Også han er imponert over hordan Amazon når fram til brukerne sine. «Library thing» har blitt populært (nå gir Bibsys mulighet til videresøk der). Vi er midt inne i en teknologisk revolusjon, biblioteket må bli en del av den nye teknologien og bruke den. Brukerne ønsker enkelhet.

Svein Arne Brygfjeld fra Nasjonalbiblioteket snakka om status og framdrift til Biblioteksøk. Dette har NB og ABM jobba med en stund. Man skal kunne bestille bøkene hvor man vil og få levert dem der man ønsker. Det skal lages over samme lest som Summa fra Statsbiblioteket i Århus http://www.statsbiblioteket.dk/summa. Problemer underveis: Summa blir lite utviklet, samkatalogen må fornyes, NB må bytte søkeplattform, prosjektet mangler penger, digitaliseringsprosjektet er godt i gang – kanskje utviklingen går raskere her. Hovedinnsatsen var planlagt høsten 2009, men blir foreløpig utsatt. Biblioteksøk skal erstatte dagens samkatalog, kanskje vi til slutt sitter igjen med en ny samatalog, men uten de ønskelige bestillings- og leveringstilbudene?

Kim Tallerås/ Unni Knutsen fra JBI demonstrerte søk i bibliotekkataloger fra et brukerperspektiv. Brukerne ønsker 1 søkeinngang til alle landets bibliotek med mulighet for bestilling og levering pr post eller til nærmeste bibliotek. Brukerne blir mer og mer vant til å søke etter alle slags tjenester på internett, også bibliotektjenester. Nå må de gå via hjemmesiden til sitt nærmeste bibliotek og får ofte ikke mange treff i små kataloger. Bibliofil har nylig lansert Samsøk som fungerer bra der bibliotekene bruker denne leverandøren. Det er fare for å miste brukerne. Det er kun 9% OPAC-bruk utenfor bibliotekene. Vi må slippe brukerne inn i katalogene. HK

 

 
 
 

 

1 kommentar