Archive for category Open Accesskonferanse nov. 2007

Erfaringer fra Bergen og Bora

Ingrid Cutler hadde et fordrag som meget grundig gikk i gjennom arbeidsprosesser og utfordringer i forhold til å få publisert avhandlinger i Bora. Hennes gjennomgang fikk meg til å se at dette arbeidet krevet stor arbeidsinnsats. UiS har ikke samme publiseringsmengde som UiB, men arbeid blir det allikevel. Jeg synes det beste hadde vært å få en prosjektstilling som i første omgang hadde som oppgave å utrede antatt tidsbruk i tillegg til å få arkivet på beina.

Foredragsnotatene til Cutler er gode og oversiktlige. Les her

Kathrine

1 kommentar

Statistikk fra et institusjonelt arkiv

NTNU har mye interessant statistikk.

  • Mest nedlastede avhandling er lastet ned 3600 ganger hittil i 2007!
  • Nesten alle brukere er utenlandske.
  • Publikasjonene i arkivet blir søkt fram gjennom søkemotorer og større arkiver.
  • Søkeordene er på engelsk, oftest fraser.
  • Sjelden søk på tittel eller forfatter – folk søker sannsynligvis på emner.
  • Aldri søk på ISBN (typisk bibliotekarer at ISBN er så dødlig viktig som søkefelt, men ikke med i Brage)

Kathrine

,

Legg igjen en kommentar

Sherpa – Britenes Nora + mye mer

Sherpa samler alle britiske åpne arkiver i OpenDOAR. Alle arkiver er kvalitetsvurdert og analysert. De må inneholde fulltekst, være åpne og fungere. Har også utenlandske arkiver med, bl.a. 6 fra Norge.

Sherpa er et verdifullt redskap ved valg av tidsskrift man skal publisere i. Delbasen ROMEO gir oversikt over forlagenes copyrightpolitikk. Viktig kilde for å finne ut om en publisert artikkel kan legges inn i et IA. Forskerne bør ideelt sett bruke denne basen før de velger publiseringskanal dersom de ønsker åpen publisering av arbeidet sitt.

Kathrine

, ,

Legg igjen en kommentar

Hvordan starte et inst. arkiv?

Les dette kapittelet fra boka

A DRIVER’s Guide to European Repositories som er utgitt i år:

 

Swan, A. (2007) The business of digital repositories

 Kathrine

,

Legg igjen en kommentar

Hvorfor institusjonelle arkiver?

  • Bedre synlighet for organisasjonens publikasjoner
  • Høyere «impact» (dette er omdiskutert og forskning viser motstridende resultater)
  • Markedsføring av institusjonen
  • Viser institusjonens intellektulle rikdom på ett sted

Les David Prossers innlegg fra konferansen dersom du vil vite mer om hva et inst. arkiv er og hvilken utvikling som er i gang i Europa.  Les her

,

Legg igjen en kommentar