Archive for category Nasjonalbibliografier

What is a national bibliography today?

(Lenke til sesjonen, med presentasjoner)

Pacek / Krynicka: Nasjonalbibliografien blir ofte sett på som noe som gjelder trykte dokumenter, en tradisjonell definisjon. Det er lite utfyllende informasjon om nasjonalbibliografier i Wikipedia, det bør informeres mer.

Nasjonalbibliografier har en historisk misjon: Skal dokumentere kreativ og vitenskapelig virksomhet i et land.

Oppgave og mulighet for nasjonalbibliografier i dag: Levere kvalitetssikrede data som kan brukes av mange. Informasjonen er til å stole på, offentlig finansiert, komplett og gratis å bruke. Det bør også legges vekt på at nasjonalbibliografier er noe stabilt og langsiktig. Det vil styrke deres posisjon i et metadatamarked som ellers er preget av mange flyktige og ustabile kilder

Nasjonalbibliografien må åpnes for nye typer ressurser og formater. En må finne måter å samle, beskrive og lagre nye dokumenttyper. Viktig: Standardiserte beskrivelser, utvelgelseskriterier, lisenser/ økonomi.

Framtiden for Nasjonalbibliografien kan være en delingskultur, levere metadata til de som trenger. Linked data kan være framtiden, og en ny mulighet.

Lars Svensson: Fram til nå har det vært vanskelig for folk utenfor bibliotekene å bruke våre metadata. Skjønner ikke Z39.50 og Marc… Bibliotekmetadata burde være en sentral del av www. Et søk på ”Kalevala” i Google: Første bibliotektreff på s. 7 eller 8…

Selve målemetoden for nasjonalbibliografiske data i dag bør være hvor mye de brukes på nettet. Dette vil gjøre at det er vanskelig å egentlig kontrollere hvordan data blir brukt.

Nasjonalbibliografier og internett:

1. En kan aldri vite om alle relevante publikasjoner er samlet.
2. Mye dårlige maskingenererte metadata, en får aldri tid til at bibliotekarer kan gjøre alt. Data bil ofte være dårlige, men ikke ubrukelige.
3. Katalogiseringsregler vil ikke være så viktige som i dag, lenking mellom relaterte dokumenter er viktigere (linked data).
4. Hvilken versjon jobber vi med nå? Metadata må finnes i forskjellige versjoner.

Framtiden: Nasjonalbibliografien vil være en del av www. Hva er da egentlig nasjonalbibliografien? Grensene vil være vanskelige å trekke. Nasjonalbibliografien vil i større grad bestå av data som ikke er egenprodusert, og nasjonalbibliografiske data vil i større grad bli brukt av andre. For å få data ut er linked open data veien å gå. DNB har valgt å publisere sine data som linked open data. En trenger ikke en gang å spørre om å få bruke dem, de er helt frie.

JDD

Legg igjen en kommentar