Archive for category Referansedatabaser

Hvor bør man søke etter litteratur?

Universitetsbiblioteket i Stavanger abonnerer på en rekke referansedatabaser. Noen dekker mange fag, mens andre er mer fagspesifikke.  Databasene som vi abonnerer på inneholder referanser til litteratur av høy kvalitet. Derfor anbefaler vi studenter og ansatte å bruke abonnementsdatabasene når de skal finne litteratur om et emne.

 Forskning viser imidlertid at 72% av forfatterne søker etter akademisk litteratur på Google (Swan & Brown, 2005). Vi vet at mange forskere ved UIS også søker etter litteratur i søkemotorer som f.eks. Google Scholar. Derfor prøver en gruppe ved UBIS nå å bli bedre kjent med Google Scholar. Kanskje vi bør anbefale studenter og ansatte å bruke Google Scholar som et supplement til de anerkjente databasene over akademisk litteratur?

Vi har selv prøvd å søke litt i Google Scolar og synes at vi finner en god del relevant litteratur innen de fagområdene vi kjenner (geologi og filosofi). Det er dumt at trefflisten ikke lar seg sortere, men Google sier at det  er de nyttigste referansene som vises øverst på listen. Er det det? Det er litt vanskelig å få begrep om Googles utvalgskriterier til Google Scholar og man må vel være litt kritisk og anvende det man kan om kildekritikk ved bruk av Google scholar. Det er flott at man via Google Scholar får tilgang til OA-dokumenter (Open access) og at dette fører til at disse blir mye sitert. Man får også treff på en god del stoff som er skrevet på norsk om man søker i Google Scholar.

Dette innlegget på bloggen er skrevet som en øvelse på kurs om blogging ved UBIS og er ikke nøye gjennomarbeidet. Har noen kommentarerer til bruk av Google Scholar som kilde til akademisk informasjon tas de i mot med takk. 

Inger Gåsemyr

2 kommentarer