Archive for category Helsebiblioteket

Helsebiblioteket på mobilen

Runar Eggen snakka om Helsebibliotekets mobile tjeneste. Det meste kan leses i presentasjonen hans (PDF).

Dagbladets spådom i 1979: Pga. utviklingen av mikroprosessoren kan vi i framtida ha et helt bibliotek i lomma. Dagbladet var her litt mer klarsynte enn de pleier å være

Helsepersonell trenger ofte informasjon med en gang, men nettet de har tilgang til er ofte gammeldags og tregt. De bruker derfor mobil og iPad. De har derfor ønsket seg oppslagsverk de kan bruke på disse plattformene. Medisinske kalkulatorer og nyhetstjenester egner seg godt for mobile tjenester.

Legg merke til at oppslagsverkene Best Practice og UpToDate er tilgjengelig for alle i Helsebiblioteket. Dette er de to største oppslagsverkene de gir tilgang til, og de er åpne for alle brukere av nettstedet. En rekke andre gode helseinformasjonstjenester er også tilgjengelig i mobil utgave, se presentasjonen for å få en oversikt!

Det er alt for kostbart for dem å lage en applikasjon, da må en forholde seg til en rekke plattformer. I tillegg er det få tidsskrifter som finnes i mobil utgave. De valgte derfor å heler lage en mobiltilpasset utgave av siden sin. Når du åpner Helsebiblioteket på en mobiltelefon tilpasses siden automatisk til skjermen du leser på. De hadde brukertesting i tre omganger, det ble gjort forandringer hver gang.

JDD

Legg igjen en kommentar