Archive for category Patenter

Imaterielle rettigheter

Dette seminaret var innledningen på University of Stavanger Innovation Days 2013. Det skal innrømmes at jeg meldte meg på fordi jeg trodde det ville bli snakk om Open Access. Det ble ikke snakket om det direkte, men det var likevel meget interessant.

Cathrine Fahre Holt fra Nærings- og Handelsdepartementet snakket om patenter og imaterielle rettigheter (IR) med utgangspunkt i den nylig lanserte Stortingsmelding 28 om IR. En internasjonal trend er at antallet søknader om patenter og beskyttelse av varemer og design øker. Økningen er spesielt stor i Kina, men også i andre land. I Norge går derimot antallet patentsøknader ned. Tyder dette på lite innovasjon i Norge, eller har det andre årsaker? Det er ikke alt som utvikles som det søkes patent for.

Informasjonen i et patent skal være offentlig, for å sikre videre innovasjon. Med grunnalg i et patent skal det være mulig å selv utvikle produktet som er patentert. Departementet ønsker bedre opplæring i IR gjennom hele det norske utdannningsløpet, gjerne med opprettelse av stipendiatstillinger «på toppen» av dette. Det ønskes også bedre veiledning for mindre bedrifter, og samling av all informasjon på et nettsted. I dag er informasjonen om IR fragmentert og vanskelig å finne fram til. Det samme gjelder informasjonen om piratkopiering og varemerkeforfalskning, som er det patentsystemet skal hindre. Målet er å styrke håndteringen av rettigheter i Norge.

(I parantes bemerket, og som en kuriositet: Nobelprisvinner Joseph Stiglitz er svært kritisk til hele patentsystemet, spesielt innen medisin.)

Anne Cathrin Østebø er administrerende direktør ved Prekubator TTO. Hun understreket først at å ta patent er noe som sikrer publisering, siden alle patenter som sagt er åpne for offentligheten. En får stort sett ikke med seg investorer og internasjonale samarbeidspartnere uten at patent er på plass. En patent kan koste alt mellom 50 000 og en million kroner. Den vil aldri gjelde for hele verden. Det som anbefales er å velge ut f.eks. sju eller åtte viktige land som en vil investere i, og satse på at det er disse landene som vil bli det viktigste markedet for det produktet en har å tilby. Østebø sier at det er et lite element av gambling her, en håper at en treffer med sine antagelser.

Et patent gjelder i 20 år fra søknadsdato. En bør ikke skrive søknaden selv, det bør overlates til profesjonelle. Prekubator stopper en patentprosess hvis de helt klart ser at dette er et produkt som det ikke vil lønne seg å produsere, da er det ingen vits å fortsette.

Olav Torvund er en av Norges største eksperter på opphavsrett. Han fortalte at en trenger ikke å registrere at en har opphavsrett, den trer automatisk i kraft når en lanserer et åndsverk. Han understreket flere ganger at kunnskapen er fri. Ingen har opphavsrett til kunnskapen i seg selv, en kan kun ha opphavsrett til sin egen presentasjon av kunnskapen, f.eks. i form av en bok eller artikkel. Andre står fritt til å videreformidle kunnskapen på sin måte.

Opphavsrett og forskningsetikk har ulike formål. En kan vise svært dårlig forskningsetikk uten at en bryter opphavsretten, men dette forsvarer ikke slik dårlig etikk. Verdier som etterprøvbarhet og kreditering av original opphavsmann er viktige forskningsetiske prinsipper, men disse har faktisk lite med direkte opphavsrett å gjøre. Når en ikke driver med forskning trenger en ikke å oppgi kilder, en romanforfatter trenger ikke å oppgi hva han har brukt i sin researchprosess.

Torvund er opptatt av at en bør skille mellom bevisst utredelighet og dårlig håndverk, mye som kan virke som dårlig forskningsetikk kan skyldes manglende kunnskap eller slurv. Dette gjelder f.eks. i forbindelse med plagiat. Plagiat er faktisk ikke et juridisk begrep, Torvund sier at dette begrepet står ikke direkte i noen lovtekst. Det kommer fra den greske antikken, der en form av ordet første gang ble brukt i en nidvise av en forfatter som følte seg plagiert. Han brukte da ordet «plagius», som betyr noe sånt som «å gjøre frie menn til slaver».

Olav Torvund har en blogg.

JDD

Legg igjen en kommentar