Arkiver for juni 2009

Ting jeg har lest i det siste

Lederartikkelen i nyeste nummeret av Tidsskrift for Den norske legeforening brukes til å framheve betydningen av tilgang til medisinsk litteratur og gode bibliotek og bibliotekarer:

«Selv om jeg oppsøker fagbiblioteket mindre hyppig enn før, er det ikke blitt mindre vesentlig. Bibliotekarene sørger for tilgang til baser og til tidsskrifter. De får sjelden den oppmerksomhet de fortjener. Gitt den betydning de har for medisinsk forskning og praksis, kan de ikke overvurderes.»

Noe eldre er denne bloggposten om en lektors erfaringer med kildekritikk i vgs, men den er absolutt verdt å lese.

På UBO tester de leseplater. Det kan jo bli spennende å følge med på.

JDD

Legg igjen en kommentar

Rektors blogg: Forskning inn i bachelor-utdanningen

Rektor Aslaug Mikkelsen blogger varmt om å inkludere kritisk tenkning og forskning i bachelor-utdanningen. På et  representantskapsmøte i UHR har mer forskning og forskningsformidling  i bachelor-utdanningen blitt nevnt som et viktig tiltak for å gjøre utdanningen mer attraktiv for arbeidslivet. Undersøkelser viser at en svært lav prosentdel av uteksaminerte bachelor-kandidater får relevante og faste jobber i tiden etter avlagt eksamen. Exphil og forskningsmetode kan gjøre kandidatene mer egnet til å tenke nytt og utvikle yrket sitt og dermed mer etterspurt.

Les mer om bachelor-utdanningen i rektors blogg

MH

Legg igjen en kommentar

Sammenmenligning av bruk av utlånsautomater

Våre kolleger i Agder, som snart kommer på besøk, bruker oss som sammenligningsgrunnlag for bruk av utlånsautomaten. I mai lå de noe over oss, noe som ikke bør overraske siden bruken av våre automater var ganske lav forrige måned. Les mer om dette i Bramseil.

JDD

Legg igjen en kommentar