Arkiver for desember 2010

Dokumentbehandling på iPad

Hvordan fungerer iPad til dokumentbehandling? For PDF er svaret at den fungerer svært bra. En kan laste ned apps som iAnnotate eller GoodReader, med dem kan en lese og annotere PDF-dokumenter så mye en føler for. Når en har fått dem slik en ønsker kan en lagre dem i iBooks, både i annotert og original utgave.

Word-dokumenter er det ikke like enkelt med. En kan importere dem inn på iPad, og lese dem i f.eks. GoodReader eller Pages. I sistnevnte kan en også gjøre litt formatering, som skriftstørrelse, utheving o.l. Mulighetene er likevel mindre enn for PDF-dokumenter i iAnnotate. Hvis jeg skal drive dokumentbehandling på iPad vil jeg nok vurdere å konvertere Word-dokumenter til PDF før jeg eksporterer dem. En kan sikkert spørre om det i det hele tatt er meningen med iPad at en skal drive med denne typen ting, jeg tror at de som ser for seg at iPad skal erstatte laptopen overvurderer den litt, eller kanskje feilvurderer. iPad er først og fremst designet for å lese og surfe, og til det fungerer den bra.

Når det er sagt må jeg påpeke at i forrige uke brukte jeg iPad til å ta notater under et UniNett-seminaret. Det fungerte overraskende bra, når en bruker Pages og venner seg til berøringstastaturet kan den fungere nesten like bra som en PC. Foreløpig sier jeg nesten, men med litt mer øvelse kan det hende den vil fungere likeverdig. Når jeg kom tilbake fra seminaret overførte jeg dokumentet enkelt til min PC med iTunes.

JDD

Legg igjen en kommentar

Cloud computing og datasikkerhet

Jeg fikk også i dag muligheten til å overvære den delen av UniNett-konferansen som jeg fant mest relevant. Valget mitt falt i dag på en seanse om datasikkerhet.

Chunming Rong, professor ved UiS, snakket om cloud computing og sikkerhet. Cloud computing er et begrep som er nesten like gammelt som Internett, men det er likevel ikke lett å komme fram til en felles definisjon. NIST har kommet fram til noen momenter som må være med for at noe skal kalles cloud computing: En får tilgang til tjenester og informasjon når en trenger dem, uten å måtte kjøpe eller nedlaste programvare. En trenger heller ikke å tenke på systemoppdateringer eller lisenser, det tar de som drifter «skyen» seg av. Hvis en betaler er det pay per use, en betaler etter hvor mye en bruker og hvor mye kapasitet en trenger.

Mange av de mest kjente tjenestene på nettet er bygd på cloud computing, som Facebook, Twitter og Googles tjenester. Blant de store er det vanlig å bruke Hadoop som verktøy, det er en tjeneste som gjør det mulig å flytte og kopiere store mengder data på en smidig måte.

Når en benytter seg av cloud computing har en ikke data på sin egen server. Dette reiser mange spørsmål: Hvor ligger egentlig mine data? Hvem kan se dem? Når bedrifter begynner med cloud computing kan dette bli et problem. Hvem har kontrollen, hvem kan lese? Bare jeg, eller også leverandøren av den tjenesten jeg benytter? Google kan f.eks. plukke våre data for å drive markedsføring, og de kan lese vår e-post hvis vi brukes Gmail. Hvordan blir data autentisert, hvordan vet en det er ekte?

Cloud computing gir oss mange problemer vi ikke hadde før. Rong la vekt på at det er mange spørsmål og problemer knyttet til dette som en fortsatt jobber med å løse, dette er noe en må være bevisst på før en flytter alle sine data ut i «skyen».

Chumning Rong er aktiv i organisasjonen cloudcom.org. Han er også en aktiv fagskribent, vi har en rekke av hans publikasjoner.

Legg igjen en kommentar

Studenter sender postkort for mer moderne undervisning

Jeg hadde tidligere i dag gleden av å snike meg inn på Uninett-konferansen her på UiS og overvære et  foredrag av Synnøve Mjeldheim Skaar, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Hun fortalte om en postkortaksjon de nylig har hatt ved de fire største universitetene. Der sendte til sammen 9000 studenter postkort til sine forelesere for å gi uttrykk for at de vil ha en mer moderne undervisning. Så og si alle disse studentene vil ha mulighet  til å bruke PC under eksamen, det er en utbredt frustrasjon over at en fortsatt bruker penn og papir. Mange vil også ha mer bruk av podcast, e-bøker  og andre moderne undervisningsformer.

I følge Skaar er det en felles oppfatning i studentparlamentene at forelesere bruker for  lite digitale verktøy, universitetene oppfattes som en versting innen digital  utvikling. Ledelsen ved institusjoenene er ofte positive, men foreleserne viser motvilje,  og i noen tilfeller direkte aggresjon. I forbindelse med postkortaksjonen hadde mange forelesere uttrykt sterk skepsis, de er redde for at podcast vil rett og slett erstatte dem, og at studenter ikke lenger vil  komme på forelesninger. Skaar understreket at dette ikke er deres formål,  og at de  heller ikke vil  se på det som hverken ønskelig eller naturlig. Campus er fortsatt det naturlige stedet  for læring.

Et moment hun la sterk vekt på er universell utforming, og at universitetene skal være åpne for alle. Alle lærer ikke på samme måte,  og mange studenter er i livssituasjoner der det ikke nødvendigvis er så enkelt å alltid  komme på de tradisjonelle forelesningene. I slike situasjoner kan podcast være  et godt hjelpemiddel. Allerede i dag tar mange studenter opp forelesninger de er  på, med eller uten tillatelse. En del av dette havner på nettet, og det er ikke alltid heldig. Det ville være bedre om universitetene selv tar tak i dette.

Konklusjonen hennes er at en bør avslutte debatten om en er for eller mot bruk av digitale læringsformer, en bør heller se på hvilke læringsformer som kan benyttes hvor. Aksjonen viser helt tydelig at  studenter vil ha podcast, e-bøker og PC på eksamen. De som begynner å studere i dag er vant til å bruke PC i skolearbeidet, de har hatt bærbar PC gjennom hele videregående og sikkert lenger enn det.

Aksjonen har fått en del medieoppmerksomhet, bl.a. i Stavanger Aftenblad.

JDD

Legg igjen en kommentar

Hvordan passer iPad til studiebruk?

Apples iPad har vært sagnomsust siden lenge før den ble lansert, og i Norge er det titusenvis av ivrige brukere som har skaffet seg den før den i det hele tatt var offisielt til salgs her i landet. Jeg tror ikke det er mange produkter som kan vise til noe lignende. På tirsdag ble den endelig lagt ut for salg her opp i det kalde nord, og vi fikk inn to eksemplarer samme dag. Prisen er lavere enn i alle fall jeg våget å håpe, fra 4000 kroner og oppover.

Det vi må fokusere på er hvordan iPad kan brukes i daglig studiearbeid, så får andre ta seg av hvor utrolig bra den er til å spille spill på, og tusen andre ting som en kan kjøpe eller få gratis i App Store. Leseplatefunksjonen er sentral her, og den gir et godt inntrykk! Å lese bøker på iPad virker som en behagelig opplevelse. Skjermen er god, og det er enklere å dra fingeren over skjermen for å bla enn å trykke på knapper, slik en må i Kindle. Mitt førsteinntrykk er at iPad viser PDF-filer bedre enn Kindle, som tidvis er på grensen til katastrofal når det gjelder dette. Jeg har testet litt hvordan iPad fungerer mot våre nettsider, og det virker som en kan bruke de aller fleste av våre ressurser på den. Det går greit å åpne betalingsbaser som f. eks. Cinahl, og jeg har lastet ned artikler i fulltekst derfra og lagt dem inn i iBooks uten problem.

I iBooks kan en kun lese artiklene. Dersom en også vil understreke, skrive notater osv. kan en laste ned applikasjonen iAnnotate for 55 kroner. Når en åpner artikler i den kan en gjøre de annoteringer en måtte ønske, og så enkelt overføre den bearbeidede artikkelen til iBooks. iBooks kan dermed fungere som et personlig bibliotek når en studerer, men det kan nok være lurt å ha backup på en PC. En iPad står en alltid i fare for å miste på bussen…

En annen applikasjon en bør skaffe seg er Kindle-appen. Med den kan en både kjøpe og lese bøker fra Kindle Store, så da skulle en ha det meste en trenger av det som i dag er tilgjengelig.

Det som nå gjenstår å se er selvsagt hvor mange studenter som faktisk går til innkjøp av iPad eller lignende tablets og begynner å bruke dem som studieredskap.

JDD

Legg igjen en kommentar