Archive for category RFID

RFID i norske bibliotek

Dette var en presentasjon i regi av Bibliofil, der de presenterte sin RFID-teknologi. RFID kan enkelt defineres som radiobrikker. De består av en antenne og et sett med definerte data (eller noe sånt). Antennen gjør at de reagerer på en spesiell frekvens og piper når denne «slås på», det er dette som gjør at de piper når en går gjennom alarmporten uten å ha sjekket ut materialet, da er ikke radiobrikka «slått av».

En har kommet fram til en felles standard for RFID-brikker, med felles frekvenser og lignende. Den norske standarden bygger på en dansk standard fra 2005. Dette er en ISO-standard, med 13,56 MhZ som standard frekvens. At dette er blitt standardisert gjør at en ikke er avhengig av å holde seg til en spesiell leverandør.

Den enkleste måten å sette RFID på bøker er å benytte automaten Knut. Den betjenes av to personer, og kan realistisk sett ta kanskje 600 bøker i timen.

I tillegg til alarmfunksjonen kan RFID også brukes til sporing av bøker. En kan bruke hyllerydderen Wonda (?), den piper når den finner bøker i en hylle som ikke skulle vært der. Dette var en kul dings! Foreløpig er det solgt ca et dusin av dem her i landet, men denne bør det være et marked for etter hvert som RFID blir mer vanlig, den gjør hylleryddingen mye enklere, og IPP blir det mye mindre av. En kan også sette opp en liste over bøker og bruke hyllerydderen til å finne bøkene på denne lista.

Radiosignalene i brikkene kan påvirkes av en del ting, en må derfor være bevisst på plasseringen av alarmporten og selve radiobrikkene. Brikkene bør være nærmest mulig bokryggen for å få et sterkest mulig signal.

Bruk av RFID vil gjøre det lettere med selvbetjening, det blir færre operasjoner. Utlån og avmagnetsiering skjer samtidig, og en kan ta alle bøkene en vil låne på en gang, i stedet for en etter en.

Det er nok fortsatt en stund til RFID er blitt standard i norske bibliotek, men det kan sikkert være på vei. Ann Kunsich fortalte om bruken av RFID på musikkavdelingen på Deichmanske bibliotek, og de var fornøyd,  selv om det er ekstra utfordringer knyttet til RFID på CD og DVD.

John David

Legg igjen en kommentar