Archive for category bibliotek 2.0

Hamskifte innen 2020?

Tittelen er direkte stjålet fra dette blogginnlegget fra UBA. Det gjorde meg oppmerksom på en meget spennende artikkel: From Stacks to the Web: the Transformation of Academic Library Collecting, av David W. Lewis. Det er en ganske ambisiøs artikkel, slik «spåkuleartikler» ofte er, men jeg er enig i mye av det han skriver. For de av oss som prøver å følge litt med er heller ikke alt helt nytt, mye av dette har naturlig nok vært framme i bibliotekdebattene en stund allerede.

En ting jeg reagerer litt på er at han muligens kan virke litt vel optimistisk i forhold til Open Access og muligheten for å få det aller meste av vitenskapelige publikasjoner ut i det fri. Han mener at OA vil være helt dominerende om 10 år. Jeg håper han har rett, men akademia er sendrektig og forlagene er grådige… Jeg tror på en fortsatt vekst for OA, men jeg frykter nok at en del av de problemene vi sliter med i dag vil forfølge oss litt lenger enn Lewis tror. Jeg håper jeg tar feil.

Jeg håper også han har rett i sine spådommer om at akademia vil bli en mer åpen bransje i de kommende år, med mer av det samarbeidet og delingen som kjennetegner web 2.0. Her er jeg kanskje noe mer optimistisk og enig med ham. Mye av strukturen i dagens akademiske system er ikke på noen måte tilpasset dette, men de som i dag vokser opp, og som er morgendagens akademikere, har dette nærmest i ryggraden. Jeg tror de ikke vil se poenget med å sitte mer eller mindre isolert på kontoret og stelle med sitt, når en hel verden av potensielle lekekamerater er noen tastetrykk unna. En akademisk delingskultur vil tvinge seg fram, og presset vil komme nedenfra.

Han sier også mye om samlingsutvikling de kommende år, bl. a. snakker han om såkalt PDA. Dette er det bare å lese, med markeringstusjen lett tilgjengelig. Jeg tror han treffer bra her.

Ellers virker det som bibliotekaryrket og bibliotekarrollen vil forandre seg ganske mye de kommende år, men jeg for meg virker det som dette fortsatt vil være en morsom jobb. Jeg tror jeg venter litt til med å bli aksjemegler eller fondsforvalter.

John David

Legg igjen en kommentar

Topp teknologitrender for bibliotek

Thomas Brevik, Kim Tallerås, Rurik Greenall, Randi Tellefsen, Ola Eiksund

Thomas Brevik startet med å definere hva som ikke er en teknologitrend: Han mener at e-bøker ikke fortjener denne definisjonen, siden alt utstyr og alt det tekniske er på plass. Alt er klart, dette produktet er i realiteten klart for brukerne. Det er det juridiske og økonomiske som nå må avklares, ikke det tekniske.

«Alle steder, alle tider», det er det Brevik mener vi må forholde oss til som en teknologisk trend. Våre brukere vil forvente å få tjenester hvor som helst og når som helst. Vi må levere slike tjenester som kan nås hvor som helst og når som helst, på hvilken som helst plattoform. Vi må ikke knytte våre tjenester mot en spesiell leverandør, og bli helt avhengig av denne. Når vi velger leverandør må vi stille krav om en slik uavhengighet.

Kim Tallerås innser at det er stor forskjell på tro og håp når det gjelder teknologisk utvikling. Bibliotekene må finne sin egen vei mot en ny teknologisk framtid, vi må ikke vente at andre skal gå veien for oss. Linked data mener han bli en viktig teknologisk trend. Dette er en ny og mer åpen måte å dele data på, der en deler rådata eller metadata i en standardisert form. Bibliotek råder over masse bra metadata i katalogene våre. Det er viktig at vi finner måter å dele dette med andre på, slik at det kan lenkes til og brukes på nye måter av andre. Åpenhet vil vi selv tjene på i lengden.

Det skal innrømmes at jeg ikke helt har klart å få oversikt over hva dette med linked data går ut på, men både Tallerås og Rurik Greenall fra UBiT la veldig vekt på dette, så det er tydelig at dette er noe en må skaffe seg rede på. Denne siden ser ut til å være et greit sted å begynne.

Sølvi Tellefsen fra Drammensbiblioteket ser på sosiale medier som et viktig verktøy, ikke minst politisk. Sosiale medier er markedsføring, dannelse og kommunikasjon. Mange politikere og andre beslutningstakere er med i sosiale medier, så dette er en viktig arena. Sosiale medier er en grunnleggende kompetanse for bibliotekarer og må inn i bibliotekarutdannelsen. Det er jeg helt enig i. Hun svingte seg så opp til de store høyder og uttalte at hun kan finne på å sparke bibliotekarer sok ikke har vilje eller evne til å sette seg tilstrekkelig inn i dette. Det stusser jeg nok litt [les: mye] mer på. Vi skal være glade for at det er et sterkt stillingsvern i offentlig sektor, det beskytter arbeidstagere mot for mye inntak av Møllers tran på ledernivå.

Ola Eiksund fra Arendal bibliotek trakk inn folkebibliotekperspektivet i debatten, og der må en være mer jordnær. En har ikke de økonomiske ressursene som må til for å gi teknologisk utvikling og sosiale medier full prioritet. Kommunal økonomi er bok- og papirvennlig. Det hybride bibliotek vil være virkeligheten i mange år framover, både pga. dårlig økonomi og manglende initiativ på nasjonalt nivå.

Den digitale kløften er noe som blir oversatt i framveksten av informasjonssamfunnet det er viktig at biblioteket gjør noe med dette ved å tilby den nye teknologien til de som ellers ikke får tilgang til den, det prøver de å gjøre i Arendal.

Thomas Brevik sa til slutt noe om integrering av bibliotekets tjenester på nye plattformer. Biblioteket må tilby tjester som kan integreres i sosiale medier som f. eks. Facebook og på personlige startsider folk lager seg. Dette koster ikke så mye penger, men det koster tid. Tid er på mange måter en viktigere ressurs enn penger, en må gjøre noen valg og prioritere hva en faktisk vil bruke tiden sin på.

John David

Legg igjen en kommentar

Ganske heftige endringer på CBS

Biblioteket på Copenhagen Business School er verdt å følge med på, de virker som en innovativ organisasjon. Bibliotekdirekør Rene Steffensen viser i høyeste grad dette i denne artikkelen i DF Revy. Her skriver han om hvordan han ser for seg sitt biblioteks nærmeste framtid, og det er ikke småting i løpet av to korte sider. Hovedsaken i artikkelen er vel egentlig overgangen fra en trykt til en digital verden, med de endringene dette vil medføre for biblioteket. Her er det egentlig ikke så mye nytt for oss som har fulgt med en stund, det meste av det han sier er enten blitt diskutert i bibliotekblogger, eller i større eller mindre grad implementert i andre biblioteks strategier.

Det som virkelig kan få en til å sperre øynene opp er det han skriver om personalbruken i den nye tid som kommer: På CBS skal utlånsskranken nå kun betjenes av «timelønnede medarbejder», noe jeg regner med må være studentassistenter og lignende. Antallet bibliotekarer i referanseskranken skal også begrenses, for å få en «ensartet og høj kvalitet i betjeningen af brugerne».  Han oppsummerer på følgende måte:

«I det hele tage er specialisering et af kendetegnene
ved den ny organisation. Det sker dels for
at øge kvaliteten generelt i opgavevaretagelsen,
vi har f.eks. ikke gode erfaringer med at rigtigt
mange medarbejdere skal dele arbejdet omkring
informationsvagterne […]  Tidligere gav det
mening hos os, at alle medarbejdere stod bag
skranken. At ”møde og kende boglåneren” var
vores primære eksistensberettigelse. Når vi i
dag ved, at kun en mindre del af CBS Biblioteks
forretning er klassiske biblioteksopgaver, så giver
dette ikke længere mening.»

Dette må vel kunne sies å være nye og radikale tanker, som i alle fall bryter med det som er innarbeidet praksis både her på UBiS og de fleste andre norske bibliotek. Vi har en ganske stor grad av spesialisering allerede i dag, men CBS virker til å ta dette til nye høyder.

John David

Legg igjen en kommentar

Har yrket vårt en framtid?

Det prøver flere framtidsrettede bibliotekarer å finne ut av i denne artikkelen. Så vidt jeg kan se kommer de ikke med noe egentlig svar (det prøver de kanskje heller ikke å gjøre?), men en del spennende tanker blir løftet fram.

John David

Legg igjen en kommentar

De som kutter ut Facebook

Som et lite tillegg til forrige ukes prat om Facebook: Les i Vårt Land om ekteparet som kuttet ut Facebook fordi det tok for mye tid, og læreren som kuttet ut fordi han ikke ville se rett inn i elevenes privatliv.

John David

Legg igjen en kommentar

Nettside der bibliotekarer deler kunnskap

En av hovedtankene bak web 2.0 er at kunnskap skal deles. Dette er noe det amerikanske nettstedet WebJunction tar på alvor. Her deler bibliotekarer kunnskap om mange forskjellige tema innenfor bibliotekfaget. Jeg er litt imponert over omfanget på denne siden, her virker det som en finner noe om det meste. Det er også diskusjonsforum tilknyttet de forskjellige temaene, og det virke faktisk som disse er aktive. Det ville vært fint å ha en sånn side i Norge, men det norske bibliotekmiljøet er vel kanskje for lite til at det kunne tatt helt av.

John David

1 kommentar

23 ting ble til 10 ting

rc3b8vik1I de siste par årene har mange norske bibliotek vært ivrig opptatt med kompetanseutvikling innenfor området sosiale nettjenester og web 2.0. Her har programmet fra «23 ting om 2 null» vært flittig benyttet og satt ut i live ved flere store bibliotek, hvor hele personalet har fått anledning til å øke sin kompetanse innenfor ny teknologi på nettet. Planen bygger på 43 Things I (or You) might want to do this year.

Nå har UBiS klart å redusere disse 43 tingene som ble til 23 tingene til 10 ting og er allerede igang med gjennomføringen. UBIS har valgt ut disse temaene:
Blogg, Direkte kommunikasjon, Vennesteder, Podcasting, Video, Bøker, Sosiale bokmerker, Mashups, Virtuelle verdener, Musikk

Kan dette teoretisk og metodisk forsvares?

Her mener jeg at  jeg endelig kan bruke mine svært teoretiske kunnskaper fra faget «Organisasjonsutvikling». Her er det nemlig en populær oppskrift for kompetanseheving ute og går, og akkurat etter Røviks teori » Trender og translasjoner» så følger ikke organisasjonene slike populære oppskrifter fra a-å, de foretar en omskriving og tilpasser ofte oppskriften til sin egen virkelighet. En kan godt si at de 43 tingene har vært igennom mange slike translasjoner nå når den benyttes som oppgitt kilde her ved UBiS.

En årsak til at vi har tranlatert denne oppskriften er nok tiden som har gått siden den ble realisert. En del ting fra 43 og 23ting-listen har vi allerede tatt i bruk i lang tid, f.eks. wiki. Ingen grunn til å gjennomføre punktet da, egentlig.

Nå er vi igang med blogging i dag i regi av John David. Spennende og vi har som mål å øke antall artikler på bloggen framover! Spennende ting fra vår allsidige bibliotekhverdag vil altså dukke opp!

Men hva gjør vi med bloggen? Skal vi lenke opp fra våre nettsider? Lage blogg mot alle brukerne våre ? Mona

Legg igjen en kommentar

Biblioteksentralen starter utlån av e-bøker

Biblioteksentralen starter utlån av e-bøker etter tysk modell, og Jon Bing gjentar i den anledning sine gamle profetier om papirbokas død. Les mer her.

John David

Legg igjen en kommentar

Biblioteket i 2019

Eirik Newth har laget et lite scenario for en jubileumstale til Bærum bibliotek i 2019. Da vil det ikke være mye papir igjen i biblioteket… Lenke til scenarioet finner dere her.

John David

Legg igjen en kommentar

God bruk av WordPress

Det vanligste er å bruke WordPress til å lage en blogg, men det kan faktisk også brukes til å lage en hel nettside med alt det innholdet en måtte ønske. Sarpsborg bibliotek har gjort dette, etter min mening med et fint resultat. Når en bruker WordPress som publiseringsverktøy for sin nettside får en med 2.0-funksjoner som RSS og mulighet for kommentarer.

John David

Legg igjen en kommentar