Arkiver for mai 2010

Huelva fredag

Presentasjon av avdelingen for lån og innlån

Maria Alvarez, leder for ”Lending services”,  presenterte arbeidet på avdelingen. 16 personer arbeidet med lån og innlån. De hadde også ansvar for referanseverkene og de eldre bøkene, samt manuskripter og tidsskriftene. Avdelingen holdt til på hovedbiblioteket og hadde også ansvar for transportering av dokumenter til og fra de 8 andre avdelingene ved UHU.

Dokumentene lånes ut i Millenium, http://www.iii.com/products/millennium_ils.shtml
studentene har strekkode på studentkortet. Kortet har chip, slik at de kan bruke det som bankkort.

Avdelingens mål: Sørge for at brukerene får dokumenter fort fra egen eller andres samlinger. Dette skulle i hvert tilfelle gjøres raskt og på den mest effektive måten.

Alle registrerte lånere fikk innlån gratis siden UHU var det største biblioteket i Huelva.

Fakulteter og institutter kunne låne små samlinger og ha på sine lokaler. Lånetid 10 år. Bøker kjøpt for enhetenes penger ble registrert i katalogen slik at andre kunne bestille dem. Etter utlån gikk bøkene tilbake til læreren igjen.

Lånetider:

Lærer – 30 bøker/3 måneder
Studenter – 12 bøker/14 dager
Dr.stud. – 20 bøker/2 måneder
Andre ansatte – 20 bøker/2 måneder
Eksterne – 2 bøker/7 dager

Alle lån kunne fornyes. Ved venteliste ble lånetiden kortet ned til 1 måned. Hvis lånetiden ble overskredet med for eksempel 7 dager, fikk låneren lånekarantene i 7 dager etterpå. Dette gjaldt alle, og ved grove overtredelser måtte det gjøres avtale med lederen av avdelingen for å kunne få låne igjen.

Reserverte bøker måtte hentes innen 2 dager. De hadde et prøveprosjekt hvor intercampus lån kunne hentes i eget bibliotek, skulle max ta 1 dag før låneren hadde dokumentet.

Alle bibliotekene som deltok i konsortiet i Andalucia-provinsen lånte gratis seg imellom. De hadde en felles katalog, hvor studentene måtte bestille ønsket lån. Kom veldig raskt, oftest etter 1-2 dag, bøker kunne lånes i 15 dager. Leveringstid på artikler er 24 timer. Studenter kunne bestille 3, ansatte 5, private 1. Millenium blokkerer for flere lån enn tillatt. Innlån kan fornyes 1 gang.

Men lån utenfor provinsen kostet 5 Euros, artikler 20 Cents/side. Dette var felles i hele Spania. Totalt lånte UHU inn 3000 dokumenter/år. Studentene betaler,  fakultetene betaler for de ansatte. Har vært slik siden 2000, pga. for stort innlån. De gispet av vår 12 000, og de var ikke interessert i å ha innlånsmodul i sin egen katalog. Innlån kunne bestilles på egen nettside, eller på telefon eller epost.

Prioritering av bestillinger:

1)Andalucia 2 ) Spania ellers 3) Nasjonalbiblioteket i Spania 4) BL, Subito

Avdelingslederen avrundet med å si at de jobbet mye med samkjøring av rutiner. Arbeidsguider på alle prosessene lå tilgjengelig på en intern blogg de ansatte hadde tilgang til.

Vi tok farvel med Juan som måtte jobbe videre, og vi spiste en siste lunsj med Minna og Brian. Uka var ubønnhørlig over 😦

Inger & Mona

Legg igjen en kommentar

Huelva torsdag

Elektroniske ressurser

Isabel Lara Diaz, leder arbeidet med elektroniske ressurser

Hun fortalte at periodika er integrert i katalogen, både elektroniske og trykte. De elektroniske må de registrere selv, tittel for tittel. De har registrert ca 27 % av titlene pr. nå. Elektroniske dokumenter kan nås via VPN eller IP-adresse. 70 % nås via IP.

Biblioteket var med i et felles konsortie i Andalucia, CBUA. Da de kom med der, opplevde de at budsjettet deres ble doblet når det gjaldt databaser og elektroniske tidsskrifter.  Konsortiet fikk overført penger til provinsen fra sentrale myndigheter. Siden UHU var et lite universitetsbibliotek sammenlignet med Sevilla, Granada, Malaga osv. betalte de lite for sine tilganger.

Anslagsvis svarte UHU for litt under 50 % av abonnementsavgiftene.  De sa også at utviklingen gikk den veien at konsortiet dekket mer utgifter for hvert år som gikk.

Papirtidsskrift ble kansellert med eng gang de fikk elektronisk abonnement. I løpet av 2009 lastet de ned ca 100.000 pdf (samme som oss).

De har en egen katalog for elektroniske tidsskrifter, lett å bruke, inndelt etter fagområder. Inkluderer OA tidsskrifter.

Har 96 databaser, tar ut detaljert statistikk for hver måned over hvem som er mest ibruk. Sammenligner statistikken mellom universitetene i Andalucia provinsen.

Brukerne kunne søke rett i databasene eller via Meta Search.

Noen kostnader:

Databaser: Totalt: 220 000 Euros / Huelva: 102 000 (795 000 NKr.)

Tidsskrifttilgang (22 000): Totalt: 300 000/ Huelva: 65 000 (507 000 NKr.)

Elektroniske bøker (230 000): Totalt: 81 000 / Huelva: 17 000 (132 000 NKr.)

Digital respository – Arias Montano
http://rabida.uhu.es/dspace/

UHU laget sin egen ”Brage”. De bruke DSpace og oppsett og muligheter var veldig likt Brage.  UHU inkluderte alt i sitt ”arkiv”, både rapporter, artikler,  læremateriale, eksamensoppgaver, tutorials, tv-opptak, radio-opptak, antikvarisk materiale, bilder, materiale fra andre institusjoner som har avtale med UHU, presentasjoner, dokumenter om UHU, studentoppgaver. Dr. Thesis var kronjuvelene i Arias Montano

Biblioteket hadde hovedansvaret, tok i bruk Creative commons http://creativecommons.org/

Torsdag kveld – felles tapas og etterpå var det utendørs fest på torget med spanske visesangere og flamenco-dansere.

Inger & Mona

Legg igjen en kommentar

Huelva onsdag

Onsdag 5. mai ble vi vist rundt i Sentralbiblioteket ved UHU:

Vi syntes at søketerminalene ved UHU var flotte. Vi ble fortalt at dette var standard søketerminaler i Spania og at de er veldig solide:

Terminalen på bildet er for handikappede. Den kan vippes ned mot en som sitter i rullestol.

De nye bøkene lånes ut med en gang om noen ønsker det:

Bøkene hadde ikke innstikk, men fine bånd av papir med tekst rundt.

Bibliotekdirektøren Jose Carlos Villadóniga Gómez fortalte oss at biblioteket har for liten plass. De planlegger et nybygg ved siden av det gamle bygget. Tegninger foreligger, men penger til bygget mangler. I det nye bibliotekbygget vil det bli plass til undervisningsrom. Mange av lærerne ønsker det, fordi de mener at det er viktig å ha undervisning nær bøkene.

Utlånsskranken er i inngangshallen til biblioteket. Dette er gjort for å unngå støy inne i biblioteket. Dette er et stille bibliotek.

Biblioteket har to etasjer. I første etasje finnes monografier og referansesal.

Bøkene er stilt opp etter: Universal classification system (ligner Dewey).

Her er leseplasser:

Man jobber med å få til stikkontakter i pultene. Slik at studentene får strøm til Laptoppene som de gjerne låner på biblioteket. Biblioteket har trådløst nettverk. Biblioteket har noen stasjonære PC’er  (16 i hovedbibl) som kan reserveres via et automatisk reserveringssystem. Vi ble fortalt at de sparer mye plass ved å låne ut laptops.

Vi ble vist et magasin i byggets første etasje. Dette bestod av vanlige hyller og et kompakt rullemagasin. Bibliotekarene ønsket seg flere kompaktmagasiner, men bygningen som bare er 10 år, tåler ikke vekten. Biblioteket har et fjernmagasin som er 2 mil borte.

Bøker stjeles ved dette biblioteket også.

2. etasje:

Vi ble vist en skriver med skanner som studentene kan bruke. Vi spurte om man ved UBUHU hadde problemer med at studentene brukte store mengder med papir. Det hadde de ikke. Vi forstod hvorfor når vi så betalingsautomaten ved siden av printer/skanner/kopimaskinen:

Denne ligner vel på vår?

Papirtidsskriftene er i 2. etasje. De er satt opp etter tema (matematikk, sykepleie…………..) og så alfabetisk.

Har kun papirtidsskrift dersom det ikke finnes i elektronisk utgave.

Har som mål å registrere alle artiklene i alle tidsskriftene i katalogen, men er ikke i mål. Alle artikler som er publisert av ansatte ved UHU er søkbare i katalogen.

Har et eget Kartbibliotek:

Biblioteket har egen IT avdeling. Her er det ansatt en IT ansvarlig og to assistenter. IT avdelingen driver med vedlikehold av databasesystemene.

Biblioteket har egen server:

Serveren har 4 harddisker som samarbeider slik at om en går i stykker, så overtar en annen. Det taes backup hver dag. En backup hver måned tar bibliotekdirektøren med seg hjem.

Det er også koblet et reserveaggregat mot serveren.

Serveren kjører millenium library system, d-space (Open access), Overvåkningskameraet

Biblioteket har overvåkningskameraer.

Biblioteket har eget intranett.

De lager sine egne websider, men utformingen av dem bestemmes sentralt.

Etter å ha sett på serveren gikk vi videre til Grupperommet:

Her var støynivået svært høyt. Rommet var ikke pent, det var varmt og luften var ikke bra.

Universitetet i Huelva er nytt, men har en del gamle bøker i samlingen. Noen har de fått av gruveselskaper som holder til i byen, andre har de fått av lærere, noen har de fra før de ble universitet (da var de en høyskole som underviste i pedagogikk og gruvedrift), noen av bøkene har biblioteket kjøpt. De passer godt på de gamle bøkene. 2 personer er ansatt for å restaurere bøkene. Bøkene scannes med samme skanner som Google bruker:

Bok fra 1521:

I Spania har de et stort digitaliseringsprosjekt nå. Alle UB’ene digitaliserer sine gamle bøker inn i felles katalog. Ingen digitaliserer samme boka. Staten finansierer prosjektet. I Spania har de mange universiteter som er svært gamle. Tilbake til 1200 tallet. For eksempel universitetene i Granada og i Sevilla.

I biblioteket har de TV-studio:

Biblioteket ønsket å ha studioet i sitt bygg. De mener at dette er et steg på vei mot å bli læringssenter. Universitetet har også egen radiostasjon.

Inger & Mona

Legg igjen en kommentar

Huelva tirsdag

Buenos dias!!

 www.uhu.es/biblioteca

 I dag møtte vi direktøren av Biblioteca Universitaria Huelva, Jose Carlos Gomez og hans ledergruppe. Vår kjekke vert Juan Boullosa oversatte fra spansk til engelsk og fra engelsk til spansk.

BUH består av 9 avdelinger, med et sentralt bibliotek som utfører alle inerne oppgaver for alle avdelingene. De server 12500 studenter og 1350tilsatte.

Vi ble imponert over deres beholdning på 260.000 monografier og 230 000 elektroniske bøker. De bruker mer midler på elektroniske dokumenter enn papirbøker. De har 5000 trykte tidsskrifter og 22 000 elektroniske tidsskrifter.

Provinsen Andalucia har egne konsortier og i tillegg har de nasjonale konsortier i Spania.

Vi ble imponert over deres liste over databaser som talte hele 97 baser!

De begynte med Open Access for 1 år siden og produserer både master og bachelor oppgaver.

Biblioteket låner ut laptoper og det gir et utlån på 10 000 i året. Lånerene behandler laptopen pent, ansatte låner også. De har 110 pc til låns. De har egen It-ansatt på biblioteket, administrerer sin egen server og har Millenium Library System. De kopier mange poster fra BIBSYS.

De bruker Meta Search noe som krever jevnlig vedlikeholdsarbeid.

De også har et mål om å bli læringssenter.

I Spania har de sitt eget «Facebook» som heter Twenty, der har biblioteket en bruker, sendt invitasjon til studentenen, får mange spørsmål. Profilen heter Mr. Juan bibliotekar eller lignende.

Biblioteket har 13 bibliotekarer, 2 administrative ansatte, 3 it ansatte og 45 assistenter.

 Skrankevaktene er fra 8-15 og 13.30 til 20.30.

 De har idebok hvor en kan komme med forslag til forbedringer til bibliotekdriften til direktøren.

 Kvalitetshåndboka ligger på blogg.

 De hadde et totalbudsjett på ca 5,2 millioner Euro. 1,8 Euros gikk til media, 2,2 til lønn, 1,2 mill. til diverse utgifter.

Hilsen oss som er på dannelsesreise i Spania

Legg igjen en kommentar

Huelva mandag

Her kommer en liten hilsen fra Spania. Vi har kommet vel frem til Huelva . Reisen gikk fint. Malaga viste seg aa vaere en super by aa overnatte i. Mange studenter ute paa byen og de historiske bygningene imponerte. Begge har lyst aa reise tilbake dit.

I dag har vi vaert paa universitetscampus og hoert paa foredrag om hvordan det er aa vaere kinesisk student. Peofessor Hermann Siebdrat fra universitetet i Koeln delte sine erfaringer fra hans undervisning i China. Han har studert saerpreg ved det kinesiske utdanningsvesenet og hvordan dette fungerer. Vi fikk hore om disiplin, overvaaking, rapportering og strenge krav til de kinesiske studentene. Alle studentene faar 3 ukers militaer opplaering i disiplin. All undervisning sjekkes av myndighetene, laererne màa tenke seg om veldig, f.eks. ikke snakke om Tibet. Det er vanskelig aa komme inn paa universitetene i  Kina, i fjor sokte 10 mill. opptak, 5,7 mill. kom gjennom naaloyet.

Studentene utsettes for stort psykologisk press. Mye korrupsjon, rike foreldre betaler for aa faa barnet inn. Regional diskriminering foregaar. Sikkerhetskontroll for mobiler for examen, biler sjekker om det er aktivt traalost nettverk i naerheten av eksamenslokalet.

Alle eksamenslokalene ble filmet. Ogsaa den enorme pc-stua paa biblioteket.

Det er mange selvmord blant de som ikke klarer presset.

Undervisningen er veldig tradisjonell. Lite gruppearbeid. En studenthybel er paa 10-12 kvm. Paa en hybel bor det 6-8 studenter, de sover i koyesenger. Rundt campus er det bevaepnede vakter. Studentene har ikke lov til aa forlate campus utenom helgene.

Universitetene er teknologisk velutstyrt, f.eks. m 420 pc-er paa ett bibliotek, terminalene er fullt opptatt hele tiden.

Mange mener at Kina ved aa sproyte inn statlige midler, legger saa vekt paa hoyere utdanning, at de om 10-20 aar kan bli verdensledende innen hoyere utdanning. I dag studerer 23 mill studenter ved 150 universitet, derav 12 topp universitet (Bejing er ett av de.).

Pga. Den tradisjonelle undervisningen og at de ikke kan engelsk godt, saa fungerer studentene daarlig i industrien naar de kommer ut, de har problemer meda a jobbe i team, blir individualister og uselvstendige.

Kina som land har mange utfordringer:

–         miljoproblem
–         nok energi
–         klasseskille
–         for mange gamle
–         for faa jenter
–         mangler social sikkerhet
–         forurenset vann

Dette var litt om Kina fra Spania som vi kan ha i mente naar vi moter en kinesisk student. (De har aldri fatt lov til aa praktisere engelsk, bare lese.)

Vi rundet av dagen med en inspirerende byvandring (i buss…) hvor vi fikk se statue av Columbus og sto paa stedet hvor han seilet fra det europeiske kontinentet mot vest for aa finne osten.

Hasta la vista, Inger & Mona

Legg igjen en kommentar

Another look at personalization

Glenn Haya og Erik Stattin fra Karolinska Institutet snakket om utviklingen av bibliotekets nye nettside. De bestemete seg for å gjøre et forsøk på å tilpasse nettsiden til individuelle brukere, med login. Dette betyr at hver enkelt bruker selv kan tilpasse hvilke tjenester han eller hun vil ha fra bibliotekets nettside. Løsningen de valgte er svært inspirert av BBCs løsning. En kan velge hvilke databaser en er mest interessert i, slik at de kommer fram når en logger inn. En kan også legge inn RSS på tidsskrifter og lignende, slik at en holder seg oppdatert.

Undersøkelser i forkant av utviklingsperioden viste at det var stor brukerinteresse  for personalisering. Dersom en ikke logger inn får en likevel det mest nødvendige på bibliotekts side, men en går glipp av mange muligheter.

De bruker publiseringssystemet Drupal. Dette er et åpent og gratis system som inneholder tusenvis av brukerproduserte moduler. Disse kan variere i kvalitet. En slipper å legge inn kode, og kan raskt teste om det en gjør fungerer. Det har stort sett fungert bra å bruke dette systemet, selv om det har vært en bratt læringskurve.

Det kan være litt vanskelig å vite hvilke systemer en er logget inn på, og om en er sikkert logget ut. Dette er et visst sikkerhetsproblem.

Videre planer: Mer integrasjon med andre systemer, som grupperom og lignende. Ordning med innlogging for eksterne brukere.

John David

Legg igjen en kommentar