Posts Tagged lesegruppa

Hva spør studenter og ansatte om, og hvordan hjelper vi de best mulig?

På møte i lesegruppa 30.09.13 tok vi for oss artikkelen «Where do we go from here?: Informing academic library staffing through reference transaction analysis»

http://uknowledge.uky.edu/slis_facpub/1/

University of Kentucky libraries har gjort en systematisk analyse av alle spørsmål og henvendelser i løpet av en treårsperiode. De fant ut at 2/3 av alle henvendelser gjaldt  enkle spørsmål som plassering (hvor er boka, hvor finner jeg…?). 80 % av alle henvendelser ble gitt «ansikt til ansikt». Det var få henvendelser via telefon, chat og e-post.

Artikkelen bekrefter inntrykket vi har på UBIS om at vi oftest får enkle spørsmål og henvendelser i skranken. Vi får også få henvendelser via telefon og e-post. Chattetjenesten la vi ned pga få henvendelser. Artikkelen er aktuell som bakgrunn for videre planlegging av publikumstjenesten på UBIS. Er det behov for at vi har  fagutdannet bibliotekar i hele bibliotekets åpningstid? Hvor mange ansatte trenger vi på vakt samtidig? Skal vi ha egen telefonvakt? Vil utvikling av Apper, som viser vei direkte til boka, redusere behovet for bemanning i biblioteket?

Samtidig viser artikkelen at det fortsatt er behov for direkte kontakt med bibliotekarer («ansikt til ansikt»), men det betinger at vi er tilgjengelige i biblioteket/(service points). Utfordringen er at låneren kan starte med et enkelt spørsmål som leder til et mer omfattende, som krever svar fra en kvalifisert bibliotekar.

Kristin

Nina inviterer til neste møte i lesegruppa 02.12.13.

Legg igjen en kommentar

Fjernlån av e-bøker – er det mulig?

Lesegruppa på UBIS hadde møte 27.09.2011 der vi diskuterte artikkelen:

Ebooks and Interlibrary Loan: Licensed to Fill?

Artikkelen er skrevet av bibliotekarer ved Washington State University i Vancouver. De undersøkte om det stadig økende antall av e-bøker har innvirkning på fjernlån. De gjennomførte en kvantitativ undersøkelse blant ulike biblioteker i USA. Undersøkelsen viste at over 80 % av de akademiske bibliotekene foretrekker å bestille fjernlån fra et bibliotek som har trykt utgave av bøkene. Grunnen er at de er usikre på om «eierbibliotekene» vil eller kan sende utdrag/kapitler fra e-bøker. Informasjon om det er tillatt med  fjernlån av e-bøker er vanskelig tilgjengelig. Det er derfor enklere å bestille utdrag/kapitler fra trykte bøker, og det blir et «underforbruk» av e-bøkene.  Mangel på kunnskap om lisensrettighetene både hos bestillerbiblioteket og  eierbiblioteket gjør dette. Ved overgang til et stadig økende antall av e-bøker får dette betydning for fjernlånet.

Artikkelfortatterne understreker at det er viktig at bibliotekene inngår lisensavtale med forhandlere av e-bøker som også muliggjør fjernlån. Springer Ebooks ble nevnt som et forlag som ivaretar dette. Det er også viktig at biblitoekarene utarbeider «code of best practice»  for fjernlån av e-bøker .

Vi diskuterte hvilke betydning overgangen til e-bøker har for oss.  Universitetsbiblioteket i Tromsø har en klar politikk på å kjøpe e-bøker framfor bøker i trykt utgave. Framover ser vi for oss at flere bibliotek vil følge etter. Vil det bety at hvert universitets- og høgskolebibliotek vil sørge for «sine» studenter og ansatte, men ikke kunne tilby like god fjernlånstjeneste som tidligere?

Vi ønsker å få bedre informasjon om våre lisensavtaler, både for elektroniske tidsskrifter og e-bøker. Kristin undersøker med Heidi om hvilken informasjon som er tilgjengelig, og om evt. å ha en infotime om dette senere. Claire skal delta på Munin-møte i Tromsø, og  vi håper hun kan få litt informasjon om «fjernlånspolitikken» til UBIT. Vi håper ikke minst at arbeidsgruppen for nasjonal lisensordning vil legge vekt på at bibliotekene skal kunne gi fjernlån ved e-bøker og e-tidsskrifter.

 Frederiksen, L., Cummings, J., Cummings, L., & Carroll, D. (2011). Ebooks and Interlibrary Loan: Licensed to Fill? [Article]. Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic Reserves, 21(3), 117-131. doi: 10.1080/1072303x.2011.585102

, ,

Legg igjen en kommentar