Posts Tagged Kollegaveiledning

Bibliotekarenes framtidige yrkeskompetanse – svensk rapport

Lesegruppa på UBiS hadde møte mandag 5. desember 2011 der vi diskuterte artikkelen «Rapport från arbetsgruppen om bibliotekariens framtida yrkeskompetens» . Rapporten kom til sommeren 2011 og er utarbeidet av den svenske fagforbund DIK, som er et forbund for akademikere innen kultur- og informasjonsyrkene i Sverige.

Arbeidsgruppen hadde deltagere fra både store universitetsbibliotek og bybibliotek. Fra universitetsbibliotekene deltok representanter for Uppsala universitetsbibliotek, Chalmers universitetsbibliotek og Stockholms universitetsbibliotek.

Oppdraget til arbeidsgruppen var å identifisere nøkkelkompetanse som bibliotek/bibliotekarer vil trenge med bakgrunn isamfunnsutviklingen. De ulike kompetansene skulle være gyldige for alle typer bibliotek. Kompetansene er viktig i et bibliotek, men ikke nødvendigvis hos alle bibliotekarer. Gruppen har ikke gjort vitenskapelige undersøkelser, men litteraturstudier og samtaler med personer.

Rapporten gir en god oversikt over nøkkelkompetanser for framtiden helt avslutningsvis. Nedenfor nevner jeg derfor kompetanseområdene arbeidsgruppen har identifisert og viser til rapporten for mer detaljer;

  • Digitalisering
  • Lesing
  • Vitenskapelig kommunikasjon (gjelder fremfor alt forskningsbibliotekene)
  • Deltagerkultur
  • Pedagogikk og veiledning
  • Markedsføring
  • Akademikerkompetanse

Vi diskuterte videre  i gruppa;
Hva er definisjonen av kompetanse, både formell og realkompetanse? Hva vil være viktig for oss som undervisningsbibliotek for framtiden, hvordan kartlegge eksisterende kompetanse og hvordan rekruttere den kompetansen en ønsker seg? Hva er viktig av formell kompetanse og realkompetanse? Hvordan utvikle kompetanse hos eksisterende arbeidstakere? Hva  vektlegger dagens og morgendagens bibliotekutdanning? Vi snakket også om hvordan en strategisk kan planlegge med kompetanse.

Neste møte blir mandag 5. mars.

1 kommentar

Kollegaveiledning – video og refleksjon

Marthe Bratseth Johansen, fra NTNU, seksjon for universitetspedagogikk presenterte ulike pedagogiske opplegg for kollegaveiledning, blant annet ved bruk av video som grunnlag for refleksjon rundt egen undervisning. Tilbudene «PEDUP» eller «Lille-PEDUP», gikk ut til både lærere og bibliotekarer som underviser.

Kursene gikk i korte trekk ut på:

– Forelesninger om læring- og presentasjonsteknikk og formidling

– Deltakerne holdt en miniforelesning (4 .min) som ble filmet

– Fikk tilbakemelding fra meddeltakere og kursholdere umiddelbart og etter en uke

Positive forhold som ble fremhevet:

– Tillit i gruppa var helt avgjørende

– Tverrfaglig gruppe – kvalitetssikring – de lærte av hverandre

– Lærings-/undervisningsteori i bunn viktig for å bli bedre – for å skape refleksjon

– Video: bidro til speiling, illustrasjoner, kvalitetssikring, dokumentasjon, konkretrisering

– Selvtillit

– Praksisendring: mange endret praksis som følge av kurset

Begrensede forhold:

tid: 4 min. miniforelesning stressfaktor, og ulikt ordinær forelesning m.h.t tid og innhold, godt utbytte av tilbakemeldinger, men noe knapt med tid

teknikk: rommet som ble benyttet vel «teknisk» og fremmed for enkelte – forstyrrende, utrygghet og angst ikke egnet for å skape refleksjon

– uklarhetmålsetning, teori, form på tilbakemelding 

les mer om presentasjonen her

Nyttig for oss på biblioteket?

Anne Beth

,

Legg igjen en kommentar