Posts Tagged Journal club

Journal club/lesesirkler i biblioteket?

Dette var et nyttig tips på bibliotekkurset 8. og 9. desember 2008. Formålet med lesesirklene er å holde seg oppdatert og diskutere ny, aktuell bibliotekforskning – mål: å forbedre praksis. Dette kan f.eks gjøres internt på avdelingene, eller gjerne på tvers av avdelingene. På denne måten kan vi i fellesskap få en oversikt over forskningsbasert kunnskap over eget fagområde og få en diskusjon/refleksjon rundt egen praksis. Her kan du se erfaringer med Journal Club fra Høgskolebiblioteket i Bergen. Samlingsavdelingen er allerede godt i gang – kanskje dette kan inspirere flere kollegaer ved UBIS? (ABV)

dsc00064

2 kommentarer