Archive for category Strategier

Forankre bibliotekets strategi i institusjonens ledelse

Elin Opheim fra Sykehuset Innlandet (SI) snakket om dette under Bibsys-møtet på fredag. Opprettelsen av SI gav mulighet for nytenkning og mer samarbeid mellom bibliotekavdelingene på de sykehusene som kom til å utgjøre SI. De fikk inn en ekstern konsulent for å se hvlike sammenhenger biblioteket var i og måtte forholde seg til: Forholdet til ledelsen, IT-avdeling og andre. Dette opplevde de som bevisstgjørende, og det gav dem hjelp til å utvikle et språk og en struktur som gav en bedre linje mot ledelsen og moderinstitusjonen. De utførte også en brukerundersøkelse i forbindelse med denne prosessen.

De opplevde å få et godt omdømme i organisasjonen ved å levere en agenda som bidrar til å oppfylle SIs mål. Det er viktig å ha en sterk forankring i moderorganisasjonens mål og strategi. Strategiarbeid er en stadig pågående prosess, en må bygge og videreutvikle sin kompetanse i forhold til dette.

John David

Legg igjen en kommentar

Har yrket vårt en framtid?

Det prøver flere framtidsrettede bibliotekarer å finne ut av i denne artikkelen. Så vidt jeg kan se kommer de ikke med noe egentlig svar (det prøver de kanskje heller ikke å gjøre?), men en del spennende tanker blir løftet fram.

John David

Legg igjen en kommentar

Spennende rapport fra Danmark

I 2006 ble det publisert en rapport i Danmark som het «Det hybride bibliotek set med brugernes øjne». Dette er en kvalitativ mer enn en kvantitativ rapport. De har dybdeinterjuet en liten gruppe personer om deres bruk av og forventninger til biblioteket. Noen av de tingene de kommer fram til:

  • Det er tre typer lånere: «Drive-in-brukere», «arbeidsbier» og  «bibliotekentusiaster». Her på UBiS har vi helt klart vår andel av alle de tre typene lånere.
  • Mange brukere av fagbibliotek er opptatt av bibliotekarenes kunnskap om deres fagområde. De savner ofte denne kunnskapen hos bibliotekarene og har en forestilling om at bibliotekarene ikke kan gi dem skikkelig hjelp pga. at de ikke vet nok om deres fagområde.

Det er tydelig at det er viktig å profilere bibliotekets fagansvarlige, noe vi bl.a. gjør gjennom fagsidene vi nå har begynt å legge ut.

Ellers blir intervjuobjektene framlagt en del ideer til videre utvikling av bibliotektjenester og bedt om å vurdere disse. I denne undersøkelsen kommer chat dårlig ut, interjuobjektene ser ikke for seg at de skal ha nytte av dette i kommunikasjonen med biblioteket. Det kan komme av at det virker som om de ser for seg at en henvendelse gjennom chat skal fungere akkurat som en personlig henvendelse i skranken. Det har jeg liten tro på at det noen gang kan gjøre, chat er mest et supplement til andre måter å kommunisere på.

Hele rapporten kan lese her.

John David

Legg igjen en kommentar

23 ting ble til 10 ting

rc3b8vik1I de siste par årene har mange norske bibliotek vært ivrig opptatt med kompetanseutvikling innenfor området sosiale nettjenester og web 2.0. Her har programmet fra «23 ting om 2 null» vært flittig benyttet og satt ut i live ved flere store bibliotek, hvor hele personalet har fått anledning til å øke sin kompetanse innenfor ny teknologi på nettet. Planen bygger på 43 Things I (or You) might want to do this year.

Nå har UBiS klart å redusere disse 43 tingene som ble til 23 tingene til 10 ting og er allerede igang med gjennomføringen. UBIS har valgt ut disse temaene:
Blogg, Direkte kommunikasjon, Vennesteder, Podcasting, Video, Bøker, Sosiale bokmerker, Mashups, Virtuelle verdener, Musikk

Kan dette teoretisk og metodisk forsvares?

Her mener jeg at  jeg endelig kan bruke mine svært teoretiske kunnskaper fra faget «Organisasjonsutvikling». Her er det nemlig en populær oppskrift for kompetanseheving ute og går, og akkurat etter Røviks teori » Trender og translasjoner» så følger ikke organisasjonene slike populære oppskrifter fra a-å, de foretar en omskriving og tilpasser ofte oppskriften til sin egen virkelighet. En kan godt si at de 43 tingene har vært igennom mange slike translasjoner nå når den benyttes som oppgitt kilde her ved UBiS.

En årsak til at vi har tranlatert denne oppskriften er nok tiden som har gått siden den ble realisert. En del ting fra 43 og 23ting-listen har vi allerede tatt i bruk i lang tid, f.eks. wiki. Ingen grunn til å gjennomføre punktet da, egentlig.

Nå er vi igang med blogging i dag i regi av John David. Spennende og vi har som mål å øke antall artikler på bloggen framover! Spennende ting fra vår allsidige bibliotekhverdag vil altså dukke opp!

Men hva gjør vi med bloggen? Skal vi lenke opp fra våre nettsider? Lage blogg mot alle brukerne våre ? Mona

Legg igjen en kommentar

Biblioteket i 2019

Eirik Newth har laget et lite scenario for en jubileumstale til Bærum bibliotek i 2019. Da vil det ikke være mye papir igjen i biblioteket… Lenke til scenarioet finner dere her.

John David

Legg igjen en kommentar

Bibliotekets sosiale rolle – framtiden for akademiske bibliotek

Jeg synes denne artikkelen har en interessant diskusjon som tar opp det samme som vi har snakket om i forhold til ro i biblioteket og hvilke rolle vi skal ha som sosial møteplass og et rom for faglige studier og lesning.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_origin=IRSSCONTENT&_method=citationSearch&_piikey=S0099133307002170&_version=1&md5=a71f6cbb74c7b78d9f9a5e9b2a546aba

Kathrine

1 kommentar