Archive for category Kompetanse

Ganske heftige endringer på CBS

Biblioteket på Copenhagen Business School er verdt å følge med på, de virker som en innovativ organisasjon. Bibliotekdirekør Rene Steffensen viser i høyeste grad dette i denne artikkelen i DF Revy. Her skriver han om hvordan han ser for seg sitt biblioteks nærmeste framtid, og det er ikke småting i løpet av to korte sider. Hovedsaken i artikkelen er vel egentlig overgangen fra en trykt til en digital verden, med de endringene dette vil medføre for biblioteket. Her er det egentlig ikke så mye nytt for oss som har fulgt med en stund, det meste av det han sier er enten blitt diskutert i bibliotekblogger, eller i større eller mindre grad implementert i andre biblioteks strategier.

Det som virkelig kan få en til å sperre øynene opp er det han skriver om personalbruken i den nye tid som kommer: På CBS skal utlånsskranken nå kun betjenes av «timelønnede medarbejder», noe jeg regner med må være studentassistenter og lignende. Antallet bibliotekarer i referanseskranken skal også begrenses, for å få en «ensartet og høj kvalitet i betjeningen af brugerne».  Han oppsummerer på følgende måte:

«I det hele tage er specialisering et af kendetegnene
ved den ny organisation. Det sker dels for
at øge kvaliteten generelt i opgavevaretagelsen,
vi har f.eks. ikke gode erfaringer med at rigtigt
mange medarbejdere skal dele arbejdet omkring
informationsvagterne […]  Tidligere gav det
mening hos os, at alle medarbejdere stod bag
skranken. At ”møde og kende boglåneren” var
vores primære eksistensberettigelse. Når vi i
dag ved, at kun en mindre del af CBS Biblioteks
forretning er klassiske biblioteksopgaver, så giver
dette ikke længere mening.»

Dette må vel kunne sies å være nye og radikale tanker, som i alle fall bryter med det som er innarbeidet praksis både her på UBiS og de fleste andre norske bibliotek. Vi har en ganske stor grad av spesialisering allerede i dag, men CBS virker til å ta dette til nye høyder.

John David

Legg igjen en kommentar

De som kutter ut Facebook

Som et lite tillegg til forrige ukes prat om Facebook: Les i Vårt Land om ekteparet som kuttet ut Facebook fordi det tok for mye tid, og læreren som kuttet ut fordi han ikke ville se rett inn i elevenes privatliv.

John David

Legg igjen en kommentar

Spennende rapport fra Danmark

I 2006 ble det publisert en rapport i Danmark som het «Det hybride bibliotek set med brugernes øjne». Dette er en kvalitativ mer enn en kvantitativ rapport. De har dybdeinterjuet en liten gruppe personer om deres bruk av og forventninger til biblioteket. Noen av de tingene de kommer fram til:

  • Det er tre typer lånere: «Drive-in-brukere», «arbeidsbier» og  «bibliotekentusiaster». Her på UBiS har vi helt klart vår andel av alle de tre typene lånere.
  • Mange brukere av fagbibliotek er opptatt av bibliotekarenes kunnskap om deres fagområde. De savner ofte denne kunnskapen hos bibliotekarene og har en forestilling om at bibliotekarene ikke kan gi dem skikkelig hjelp pga. at de ikke vet nok om deres fagområde.

Det er tydelig at det er viktig å profilere bibliotekets fagansvarlige, noe vi bl.a. gjør gjennom fagsidene vi nå har begynt å legge ut.

Ellers blir intervjuobjektene framlagt en del ideer til videre utvikling av bibliotektjenester og bedt om å vurdere disse. I denne undersøkelsen kommer chat dårlig ut, interjuobjektene ser ikke for seg at de skal ha nytte av dette i kommunikasjonen med biblioteket. Det kan komme av at det virker som om de ser for seg at en henvendelse gjennom chat skal fungere akkurat som en personlig henvendelse i skranken. Det har jeg liten tro på at det noen gang kan gjøre, chat er mest et supplement til andre måter å kommunisere på.

Hele rapporten kan lese her.

John David

Legg igjen en kommentar

Nettside der bibliotekarer deler kunnskap

En av hovedtankene bak web 2.0 er at kunnskap skal deles. Dette er noe det amerikanske nettstedet WebJunction tar på alvor. Her deler bibliotekarer kunnskap om mange forskjellige tema innenfor bibliotekfaget. Jeg er litt imponert over omfanget på denne siden, her virker det som en finner noe om det meste. Det er også diskusjonsforum tilknyttet de forskjellige temaene, og det virke faktisk som disse er aktive. Det ville vært fint å ha en sånn side i Norge, men det norske bibliotekmiljøet er vel kanskje for lite til at det kunne tatt helt av.

John David

1 kommentar

23 ting ble til 10 ting

rc3b8vik1I de siste par årene har mange norske bibliotek vært ivrig opptatt med kompetanseutvikling innenfor området sosiale nettjenester og web 2.0. Her har programmet fra «23 ting om 2 null» vært flittig benyttet og satt ut i live ved flere store bibliotek, hvor hele personalet har fått anledning til å øke sin kompetanse innenfor ny teknologi på nettet. Planen bygger på 43 Things I (or You) might want to do this year.

Nå har UBiS klart å redusere disse 43 tingene som ble til 23 tingene til 10 ting og er allerede igang med gjennomføringen. UBIS har valgt ut disse temaene:
Blogg, Direkte kommunikasjon, Vennesteder, Podcasting, Video, Bøker, Sosiale bokmerker, Mashups, Virtuelle verdener, Musikk

Kan dette teoretisk og metodisk forsvares?

Her mener jeg at  jeg endelig kan bruke mine svært teoretiske kunnskaper fra faget «Organisasjonsutvikling». Her er det nemlig en populær oppskrift for kompetanseheving ute og går, og akkurat etter Røviks teori » Trender og translasjoner» så følger ikke organisasjonene slike populære oppskrifter fra a-å, de foretar en omskriving og tilpasser ofte oppskriften til sin egen virkelighet. En kan godt si at de 43 tingene har vært igennom mange slike translasjoner nå når den benyttes som oppgitt kilde her ved UBiS.

En årsak til at vi har tranlatert denne oppskriften er nok tiden som har gått siden den ble realisert. En del ting fra 43 og 23ting-listen har vi allerede tatt i bruk i lang tid, f.eks. wiki. Ingen grunn til å gjennomføre punktet da, egentlig.

Nå er vi igang med blogging i dag i regi av John David. Spennende og vi har som mål å øke antall artikler på bloggen framover! Spennende ting fra vår allsidige bibliotekhverdag vil altså dukke opp!

Men hva gjør vi med bloggen? Skal vi lenke opp fra våre nettsider? Lage blogg mot alle brukerne våre ? Mona

Legg igjen en kommentar