Archive for category Bibsys brukermøte 2009

Bibsys brukermøte 2009 – Fremtidens bibliotek

En utrolig inspirende og tankevekkende forestilling (ikke foredrag). Hans Christian Medlien, fantasiminister i fristaden Lucy Næroset, gav oss et innblikk i hvordan virkemidlene fantasi, humor, mot og galskap kan tas i bruk for å skape glede, begeistring, håp, kreativitet, handling etc. Medlien mener fantasifasen eller en «krussedull» hvor vi assosierer fritt er utganspunktet for å tenke videre, for å stake opp en linje. Skolen i Næroset var truet med nedleggelse og kommunekassen var skral – dette var utgangspunktet for en original redningsaksjon som skapte massiv oppmerksomhet: i stedet for å drive underskriftskampanje, satte de blant annet i gang med en overskriftskampanje, og forslagskasse ble til offerplass («offer» dialekt for å stille spørsmål). Andre kreative tiltak som som ga en kjærkommen inntekt: stubbestussing (sitte på en stubbe) , gråsteinkosing, maursafari, istedet for severdigheter; unike hørverdigheter – gledesfylte tiltak til en viktig sak som det var verdt å kjempe for. 

Hva har så dette med vår hverdag å gjøre? I siste sekvens ble vi delt inn i grupper og fikk utdelt en liten dings. Denne dingsen, en løper (sjakk), plasserte vi i midten på et stor ark, skrev bibliotek ved siden av og tegnet en ring rundt. Oppgaven var todelt: først skulle vi se på dingsen, tenke på den og assosiere fritt hva vi forbandt med den – vi skrev ned alle innspillene. Deretter skulle vi koble de ulike ordene med begrepet bibliotek – hvilke nye bibliotektjenester eller produkter kunne dette føre til? Dette var en arbeidsform og måte å tenke på som absolutt kan tas i bruk i vår virksomhet – hva med jevne fantasimøter for å utvikle et enda bedre bibliotek? (ABV)

1 kommentar