ninairene

This user hasn't shared any biographical information

Bibliotekaren er død, leve bibliotekaren!

Lesegruppa har hatt møte mandag 2. desember 2013. Følgende artikkel var utgangspunkt for en diskusjon rundt bibliotekarens rolle i dagens bibliotek:
http://www.bokogbibliotek.no/images/stories/pdf_2012/bob-nr1-2012-web.pdf

Denne artikkelen av Pål M. Lykkja (Bok og Bibliotek 1/2012 s. 66-68) diskuterer de rolleendringene som må skje i en tid der en stadig større del av samlingene digitaliseres og maskiner kan overta deler av jobben.
I følge boka «The atlas of new librarianship» av R. David Lanke er det viktig at bibliotekaren klarer å tilpasse seg den nye tidsånden, og blir en «tilrettelegger for kunnskapsproduksjon», en slags rådgiver.
Her hos oss er flere måter vi kan gjøre dette på: ved bokpresentasjoner, undervisning, publisering i Brage. Nå får også vi knyttet Cristin tettere til biblioteket i. o. m at Suvada blir overflyttet til oss.
Hvordan kan vi ellers nå forskerne? Grete går nye veier og skaper synlighet og større nettverk ved at hun noen timer en gang i uken oppsøker dem ute på avdelingen.
Det er viktig at vi holder fokus på vår yrkesrolle i et bibliotek i stadig endring. Hvis ikke vi gjør det, hvem skal gjøre det?

Nina

Morten inviterer til neste møte, som blir i februar.

Legg igjen en kommentar

Norsk musikk!

Har lyst til å «slå et slag» for «Norsk musikkinformasjon» s nettside.  Hvis du vil følge med på hva som skjer innen musikklivet, finne ut hva  Arne Nordheim har komponert( eller for den saks skyld Espen Lind…), bør du absolutt ta en titt!   Du kan søke i MICs kataloger  både på publisert og upublisert musikk i noter og lyd.

Nina I.S.

Legg igjen en kommentar