Delreferat fra Fagreferentkonferansen 2012

Referat fra Fagreferentkonferansen 2012

Kildekompasset – å navigere seg frem til riktig referansestil (SIV HOLT)

Siv Holt presenterte et prosjekt som Universitetsbiblioteket i Agder har hatt sammen med Høgskolen i Telemark som skal gjøre arbeidet med referanser og det å finne riktig referansestil lettere for studenter. Bakgrunnen for prosjektet var erfaringer fra skrankearbeid og veiledning som tydet på at studentene hadde vansker med å finne riktig referansestil og å bruke kilder riktig. Etter kartlegging av hva som fantes av nettressurser på feltet, bestemte man seg for et prosjekt om kildebruk hvor både de tekniske (referansestiler) og etiske (sitering, plagiering) sidene ved kildebruk ble tatt opp i prosjektet (ikke kildekritikk). Det ble viktig å forankre prosjektet i fagtradisjonene, og derfor ble det utviklet nært samarbeid med de vitenskapelig ansatte. En mer overgripende bakgrunn for prosjektet var den dokumenterbare (Atekst) økningen av dekningen av plagieringssaker i media. Det ble gjort en undersøkelse blant de vitenskapelig ansatte for å få informasjon om hvilke referansestiler som brukes innenfor de ulike fagområder. Svarprosenten fra de ansatte var ca 40, og avslørte mye forvirring blant de ansatte om bruk av referansestiler.
Studentene mener at de ikke får opplæring i kildebruk, mens lærerne forventer at studentene skal kunne dette. Bibliotekarene kan hjelpe til med å fylle dette tomrommet, men må vite hvilke referansestiler som faktisk brukes. Prosjektets hensikt var å finne en arbeidsdeling for å imøtekomme studentenes behov på dette området. Faktum er at det finnes en overveldende mengde stiler, og at tidsskriftene har sine egne krav til stiler. I svarene fra de vitenskapelige ansatte viste det seg imidlertid at det er noen få stiler som dominerer, APA, Chicago, Vancouver, Harvard og MLA. På bakgrunn av dette, ble det utarbeidet en oversikt over hvilke fag/emner som bruker hvilken stil. Denne oversikten blir så lagt ut på bibliotekets hjemmeside, under en overskrift som samler veldig mye og god informasjon om kildebruk. Ved å klikke på et fag (eks. religion) kan studentene få informasjon om hvilken referansestil man skal bruke og hvordan ulike referansetyper i denne stilen skal se ut ved henvisninger i den løpende tekst og i litteraturlisten.

Min kommentar:
Resultatet av prosjektet, Kildekompasset, er blitt en veldig informativ og praktisk ressurs som gjør det lett for studentene å finne riktig referansestil og å finne informasjon om hvordan man skal referere riktig til kilder. Biblioteket har laget 4 utfyllende eksempelsamlinger som skal gjøre det letter for studentene å se hvordan de skal henvise til kildene.
Kildekompasset er en imponerende ressurs som kan fungere som en slags one-stop-shop for de spørsmål om kildebruk som naturlig vil dukke opp hos en student ved skriving av kortere eller lengre oppgaver. En engelsk versjon av Kildekompasset er på gang.

Skriving og etisk kildebruk i høyere utdanning: utvikling av interaktive søke- og skrivemoduler i læringsverktøyet Søk og Skriv (Solveig Kavli, Peter Forras og Ingerid Straume )

Dette prosjektet er en videreføring av Søk og Skriv med den hensikt å tydeliggjøre hva som er godt akademisk håndverk ved å vise sammenhengen mellom søking, skriving, lesing og kildebruk. Det gamle Søk og Skriv, basis og avansert, er slått sammen. I tillegg er det lagt inn nye interaktive moduler om lesing, skriving og etisk kildebruk. En brukerundersøkelse (197 svar) har vist at Søk og Skriv ikke brukes som en helhet, men mer som et oppslagsverk , særlig mht. referanseteknikk og kildevurdering. Søkemodulene blir lite brukt (studentene mener de kan søke), mens disposisjonsdelen blir mye brukt. Mange har behov for å se konkret hvordan en akademisk oppgave skal se ut.
I skrivemodulen legges det vekt på å gi studenten hjelp til å lage struktur på oppgaven og å vurdere språk og stil. Modulen kan brukes til å finne svar på spørsmål om hva et metodekapittel er eller til å lære å skille mellom ulike begreper som drøfting, redegjørelse, analyse og tolkning.
I lesemodulen går man nærmere inn på det å forstå akademiske tekster og vurdere argumentasjon. Det blir ofte feilaktig tatt for gitt at studentene har disse ferdighetene, og derfor kan denne delen av Søk og Skriv være en støtte for studentene for å øve seg opp i det å lese og forstå akademiske tekster.
I modulen om kildebruk blir studentene gjort i stand til å vurdere kildene de bruker og å begrunne hvorfor de egner seg i akademiske tekster. Videre skal de øves opp i å bruke kilder på en etisk riktig måte i akademiske tekster.

Min kommentar:
Dette prosjektet er veldig lovende fordi det integrerer alle de ferdighetene som er del av det å gjøre akademisk arbeid på en seriøs og redelig måte. Hvis det er slik at det tas for gitt at studentene har ferdigheter som de faktisk ikke har, så kan det føre til mangel på grunnleggende opplæring i akademiske ferdigheter fra Universitetets side. Da er det viktig at det finnes alternative tilbud om opplæring i de grunnleggende akademiske ferdigheter som behøves i forbindelse med oppgaveskriving. Søk og Skriv ser ut til å bli et av de mest avanserte tilbudene i norsk sammenheng.
Prosjektet er et samarbeid mellom UIB, UIO og NHH, og får økonomisk støtte fra Nasjonalbiblioteket.
Prosjektet er ventet ferdigstilt i desember 2012

Terje Blåsternes

http://www.uia.no/no/div/konferanser/fagreferentkonferansen/program

  1. Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: