Bibliotek og læremiddelsystemer (LMS)

Dette var første foredraget jeg var på fredag. Jen Erik Koefod innledet med å fortelle litt om hvordan Bibsys stiller seg til LMS. Han fortsatte med slagordene fra brukermøtet dagen før, det som gjelder er integrasjon i sømløse systemer ved hjelp av klare standarder for grensesnitt og en klar systemarkitektur. Han kunne også fortelle at det er flere grader av integrasjon mellom systemer. Liten grad er når de kun velvillig lenker til hverandre, stor grad er når de har felles grensesnitt og en ikke vet helt når det ene slutter og det andre begynner.

UiS bruker som kjent læremiddelsystemet It’s Learning. Fronter er det største og mest brukte systemet. Et spennende nytt innslag er systemet Moodle. Dette er i beste web 2.0-ånd gratis og har åpen kildekode. Høgskolen i Nesna benytter seg av dette systemet.

Bibsys har et prosjekt på gang for å utforske mulighetene i LMS. De som deltar utenom Bibsys er Fronter og biblioteket på Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø. Det snakkes om å tilby bibliotektjenester der brukerne befinner seg, og en regner da med at LMS er et av de stedene. Fronter jobber med å integrere bibliotektjenester, ting som kan være aktuelt er f.eks. søk i bibliotekbasen direkte fra LMS, administrasjon av lån og bestillinger og RSS-strøm av nye dokumenter i biblioteket. Som dere vil se er dette tjenester vi i dag tilbyr vi vår hjemmeside, LMS kan da væreet supplement til denne, og muligens en måte å nå flere studenter.

På Universitetet i Agder har de integrert Fronter med «Min side» i Bibsys og fått lagt inn søkebokser for Ask og Mime direkte fra Fronter. I Tromsø virker det som de har gått lenger, der har biblioteket et eget rom i Fronter som kalles UB-info. Der kan en bl.a. finne lenker til de viktigste basene biblioteket gir tilgang til og videoforelesninger biblioteket har laget om websøk og databasesøk. Dette kan jo være spesielt velegnet for studenter som ikke har anledning til å møte opp på bibliotekets kurs, f.eks. fjernstudenter.

 1. #1 by ubis2null on mars 10, 2008 - 9:58 am

  Som student selv ser jeg hvor utrolig viktig ITL er i studentenes hverdag. Enorme mengder filer legges ut, foreleserne dokumenterer veldig forelestninger både i forkant og etterkant av forelesningene.

  Jeg var også på dette foredraget sammen med Svanlaug og vi sa umiddelbart at dette må vi ta tak i. Tromsø skisserte jo en konkret løsning, Agder forsto jeg slik at de prøver ut løsninger sammen med Fronter og Bibsys Ask og at det ikke forelå en løsning ut til brukerene ennå.

  Tromsø la inn nyttige lenker til nettsidene og ikke filer i Wordformat eller PowerPoint-presentasjoner.

  Jeg foreslår at vi tar tak i dette og oppretter kontakt med ITL ansvarlig ved UiS for å se om vi kan legge inn en katalog under hvert fagområde (ikke alle fagområdene, det er umulig, men utvalgte) med navn som Nyttige tips fra Biblioteket ol. Min avdeling kan godt jobbe med dette sammen med en eller flere av de fagansvarlige.

  Mona

 2. #2 by bibliotek on mars 13, 2008 - 9:41 am

  Hei, det stemmer nok at Universitetet i Tromsø brukar Fronter meir aktivt i undervisinga enn vi gjer ved UBA. Vi har eigne bibliotekrom for Fakultet for helse- og idrettsfag og Fakultet for humaniora og pedagogikk. Romma vert stort sett berre nytta til å lenke ut til vevsidene og bloggane våre, som etter mitt syn er meir fleksible digitale læringsarenaer enn Fronter.

  Birgitte brukar t.d. Fronter som studieadministrativt verktøy (til kommunikasjon/innlevering/oppfølgjing), men legg alt læringsinnhald ut på det opne nettet.

  Vi er imidlertid meir opptekne av å skreddarsy informasjon til det enkelte emnerommet. Og der har Mona heilt rett i at vi berre er på skissestadiet. Sams pålogging med informasjonsoverføring frå FS, studentveven o.s.b. vil vere viktige føresetnader for at dette skal kunne lukkast. Og RSS frå Bibsys må sjølvsagt på plass snart som svint.

  Ei kort oppsummering (med ein fælsleg treig Google Docs-presentasjon) er å finne på Bramseil.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: