Bibsys brukermøte

Selv om dette møtet faktisk tok en hel time mindre enn planlagt var det likevel svært innholdsrikt med en rekke punkter og presentasjoner. Den følgende framstillingen er basert på mine egne notater, og kan dermed virke noe usammenhengende og forvirret.

Bibsys har hatt en intern omorganisering for å bedre kunne møte utfordringen i at et mål kan forandre seg mens en er midt i prosessen med å oppnå det en i utgangspunktet trodde var målet. I følge sin nye metode deler de prosessen opp i mindre enheter med en kortere tidsperiode, i stedet for å sette i gang med en stor prosess som gjerne kan ta flere år. Mye kan endre seg på denne tiden, og når en kommer fram kan verden være et helt annet sted enn den var når en satte i gang. I våre dager må en alltid være klar til å endre både mål og metoder på kort varsel. Det virker som Bibsys har tatt dette inn over seg.

En ny type stilling hos Bibsys er det de kaller for «produkteiere». Dette er ansatte som har hovedansvaret for et eller flere av Bibsys’ produkter og tjenester. De er kontaktpersoner både for ledelsen og brukerne i forhold til «sine» produkter og skal komme med ideer og korreksjoner i forhold til dem, både på eget initiativ og ikke minst som følge av kontakt med de som faktisk bruker produktene, det vil si oss og andre bibliotekarer.

Bibsys har helt siden starten i 1972 blitt drevet etter følgende overordnede prinsipper:

*Brukermedvirkning
*Samarbeid
*Internasjonal vinkling

Integrasjon er viktig i systemet, Bibsys skal være mest mulig sømløst. Dette vil si at de forskjellige delene og tjenestene i Bibsys skal fungere som et enhetlig system, en skal kunne jobbe på tvers av systemet uten å føle at en jobber med helt forskjellige ting. For å få til dette er det viktig med klare standarder for brukergrensesnitt, slik at brukergrensesnittet er mest mulig likt f.eks. i Forskdok og Ask.

I det hele tatt er integrasjon noe som ble mye nevnt under møtet. I 2008 vil de prøve å få til en bedre integrasjon mellom Bibsys og institusjonelle arkiv, slik at en mye lettere kan overføre data fra universitetenes institusjonelle arkiver til Bibsys og dermed gjøre dem søkbare for andre bibliotek som bruker Bibsys. Brage skal integreres med Forskdok, det som legges inn i Brage skal også komme inn i Forskdok.

En felles registreringsklient er en av de store nyhetene fra Bibsys i 2008. Målet er at det skal bli enda enklere å gjenbruke data. En skal kunne hente data fra flere eksterne kilder enn før (f.eks. basene til andre bibliotek i Norden) og lett kunne legge dem inn i egen base. For å lette katalogiseringen skla det legges inn katalogiseringsmaler for forskjellige dokumenttyper, inkludert elektroniske ressurser. Det skal bli mulig å skanne inn f.eks. abstracts eller innholdsfortegnelse fra et dokument å gj øre dette søkbart. I registreringsklienten skal en kunne søke opp en post og kun legge inn lokale felt og eksemplarer hvis den finnes fra før i basen. Den vil med andre ord i første omgang være et supplement til den tradisjonelle Telnet-basen, muligens vil den erstatte den etter hvert? Det ble det ikke sagt noe om, men det er jo lov å spekulere. Registreringsklienten skal ha et moderne grensesnitt, det kan vel ingen påstå at «blåskjermene» har…

Bibsys har som kjent sentral drift for alle sine ca. 100 kunder. I 2007 var systemet oppegående over 99,95 % av tiden, noe som vel må sies å være bra. Fra 2008 har de døgnkontinulerlig vakt over systemet, med SMS-varsling ved feil. Hele systemet drives fra to store maskinhaller i Trondheim, med en rekke sikkerhetstiltak hvis noe skulle gå galt der, som strømaggregater og diverse backupløsninger.

I Bibsys Ask skal en nå automatisk søke i alle baser, en skal ikke lenger trenge å krysse av hvilke baser en vil søke i. I tillegg til de basene en søker i fra før skal en nå også søke i NORA og Bibsys Galleri. Det er også planer om å lage en funksjon der en tilbys videre søk i eksterne kilder, som f.eks. Wikipedia eller Google Scholar. Hvis en altså ikke finner noe tilfredsstillende i Bibsys kan en bli sendt videre til andre eksterne kilder. I Telnet skal det komme en ny kommando som skal se slik ut: Ask, Ved å skrive den blir en tatt direkte fra posten i Telnet til den samme posten i Ask. Dersom en f.eks. har en treffliste med 14 treff kan en skrive Ask,5 og da bli sendt direkte videre til denne posten i Ask. En annen ny kommando som vil komme er en WWW-kommando. Den vil fungere slik at dersom en søker opp et webdokument i Telnet, f.eks. et elektronisk tidsskrift, kan en skrive inn denne kommandoen og da komme rett inn på dette tidsskriftet. En trenger da altså ikke å gå veien om Ask slik en må i dag.

Det var vel mer enn nok i denne omgang. Jeg tar forbehold for at jeg har misforstått eller hørt feil under de forskjellige presentasjonene, i så fall får de andre av oss som var der korrigere meg.

John David

  1. Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: